Анализе

2022. година

 1. АНАЛИЗА ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА НА ПРОСТОРУ ОКРУГА ЗАЈЕЧАР 2022. ГОДИНЕ И КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2018. ДО 2022.ГОДИНЕ
 2. АНАЛИЗА ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА НА ПРОСТОРУ ОКРУГА БОР 2022. ГОДИНЕ И КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2018. ДО 2022.ГОДИНЕ
 3. АНАЛИЗА О БРОЈУ И СТРУКТУРИ КАДРОВА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА НА ПРОСТОРУ ОКРУГА ЗАЈЕЧАР У 2022. ГОДИНИ И КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2018. ДО 2022.ГОДИНЕ
 4. АНАЛИЗА О БРОЈУ И СТРУКТУРИ КАДРОВА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА НА ПРОСТОРУ ОКРУГА БОР 2022. ГОДИНЕ И КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2018. ДО 2022.ГОДИНЕ
 5. АНАЛИЗА ОПРЕМЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА НА ПРОСТОРУ ОКРУГА ЗАЈЕЧАР 2022. ГОДИНЕ И КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2018. ДО 2022.ГОДИНЕ
 6. АНАЛИЗА ОПРЕМЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА НА ПРОСТОРУ ОКРУГА БОР 2022. ГОДИНЕ И КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2018. ДО 2022.ГОДИНЕ
 7. А Н А Л И З А Р А Д А И К О Р И Ш Ћ Е Њ А П Р И М А Р Н Е З Д Р А В С Т В Е Н Е З А Ш Т И Т Е Н А Т Е Р И Т О Р И Ј И О К Р У Г А З А Ј Е Ч А Р У 2022. Г О Д И Н И и Компаративна анализа за период од 2018. до 2022. године
 8. А Н А Л И З А Р А Д А И К О Р И Ш Ћ Е Њ А П Р И М А Р Н Е З Д Р А В С Т В Е Н Е З А Ш Т И Т Е Н А Т Е Р И Т О Р И Ј И О К Р У Г А Б О Р У 2022. Г О Д И Н И и Компаративна анализа за период од 2018. до 2022. године
 9. АНАЛИЗА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА И КОРИШЋЕЊЕ БОЛНИЧКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 2022. ГОДИНЕ НА ПРОСТОРУ ОКРУГА БОР И КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2018. ДО 2022. ГОДИНЕ
 10. АНАЛИЗА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА И КОРИШЋЕЊЕ БОЛНИЧКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 2022. ГОДИНЕ НА ПРОСТОРУ ОКРУГА ЗАЈЕЧАР И КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2018. ДО 2022. ГОДИНЕ
 11. АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ НА ПОДРУЧЈУ ФИЛИЈАЛЕ РФЗО У 2022.ГОДИНИ од 1 до 100
 12. АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ НА ПОДРУЧЈУ ФИЛИЈАЛЕ РФЗО У 2022.ГОДИНИ од 101 до 258
 13. АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА СТАЦИОНАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ НА ПОДРУЧЈУ ФИЛИЈАЛЕ РФЗО БОР И ЗАЈЕЧАР У 2022.ГОДИНИ
 14. ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ОКРУГА БОР И ЗАЈЕЧАР ЗА 2022. годину
 15. ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA STANOVNIŠTVA OKRUGA ZAJEČAR U PERIODU OD 2018. DO 2022.GODINE
 16. ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA STANOVNIŠTVA OKRUGA BOR U PERIODU OD 2018. DO 2022.GODINE od 1 do 100
 17. ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA STANOVNIŠTVA OKRUGA BOR U PERIODU OD 2018. DO 2022.GODINE od 101 do 207
 18. KOMPARATIVNA ANALIZA ZADOVOQSTVA KORISNIKA I ZAPOSLENIH 2018-2022 OKRUG ZAJEČAR
 19. KOMPARATIVNA ANALIZA ZADOVOQSTVA KORISNIKA I ZAPOSLENIH 2018-2022 OKRUG ZAJEČAR

2021. година

 1. АНАЛИЗА О БРОЈУ И СТРУКТУРИ КАДРОВА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА НА ПРОСТОРУ ОКРУГА ЗАЈЕЧАР У 2021. ГОДИНИ И КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2017. ДО 2021.ГОДИНЕ
 2. АНАЛИЗА О БРОЈУ И СТРУКТУРИ КАДРОВА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА НА ПРОСТОРУ ОКРУГА БОР 2021. ГОДИНЕ И КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2017. ДО 2021.ГОДИНE
 3. АНАЛИЗА ОПРЕМЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА НА ПРОСТОРУ ОКРУГА БОР 2021. ГОДИНЕ И КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2017. ДО 2021.ГОДИНЕ
 4. АНАЛИЗА ОПРЕМЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА НА ПРОСТОРУ ОКРУГА ЗАЈЕЧАР 2021. ГОДИНЕ И КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2017. ДО 2021.ГОДИНЕ
 5. АНАЛИЗА РАДА И КОРИШЋЕЊА ПРИМАРНЕ ЗДРAВСТВЕНЕ ЗАШТИTЕ НA ТЕРИTОРИЈИ ОКРУГА ЗАЈEЧАР У 2021. ГОДИНИ и Компаративна анализа за период од 2017. до 2021. годинe
 6. АНАЛИЗА РАДА И КОРИШЋЕЊА ПРИМАРНЕ ЗДРAВСТВЕНЕ ЗАШТИTЕ НA ТЕРИTОРИЈИ ОКРУГА БОР У 2021. ГОДИНИ и Компаративна анализа за период од 2017. до 2021. годинe
 7. АНАЛИЗА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА И КОРИШЋЕЊЕ БОЛНИЧКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 2021. ГОДИНЕ НА ПРОСТОРУ ОКРУГА ЗАЈЕЧАР И КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2017. ДО 2021. ГОДИНE
 8. АНАЛИЗА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА И КОРИШЋЕЊЕ БОЛНИЧКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 2021. ГОДИНЕ НА ПРОСТОРУ ОКРУГА БОР И КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2017. ДО 2021. ГОДИНE
 9. АНАЛИЗА ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА НА ПРОСТОРУ ОКРУГА БОР 2021. ГОДИНЕ И КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2017. ДО 2021.ГОДИНE
 10. АНАЛИЗА ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА НА ПРОСТОРУ ОКРУГА ЗАЈEЧАР 2021. ГОДИНЕ И КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2017. ДО 2021.ГОДИНE
 11. ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ОКРУГА БОР И ЗАЈЕЧАР ЗА 2021. годину
 12. Задовољство корисника у здравственим установама округа Бор у 2021. години
 13. Задовољство корисника у здравственим установама округа Зајечар у 2021. години
 14. ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ОКРУГА ЗАЈЕЧАР 2021. годинe
 15. ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ОКРУГА БОР 2021. годинe
 16. КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА БОРСКИ ОКРУГ 2017-2021
 17. КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ЗАЈЕЧАРСКИ ОКРУГ 2017-2021
 18. КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ ЗА БОРСКИ ОКРУГ 2017-2021
 19. КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ЗАЈЕЧАРСКИ ОКРУГ 2017-2021

2020. година

 1. АНАЛИЗА О БРОЈУ И СТРУКТУРИ КАДРОВА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА НА ПРОСТОРУ ОКРУГА ЗАЈЕЧАР У 2020. ГОДИНИ И КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2016. ДО 2020.ГОДИНЕ
 2. АНАЛИЗА О БРОЈУ И СТРУКТУРИ КАДРОВА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА НА ПРОСТОРУ ОКРУГА БОР 2020. ГОДИНЕ И КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2016. ДО 2020.ГОДИНE
 3. АНАЛИЗА ОПРЕМЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА НА ПРОСТОРУ ОКРУГА БОР 2020. ГОДИНЕ И КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2016. ДО 2020.ГОДИНЕ
 4. АНАЛИЗА ОПРЕМЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА НА ПРОСТОРУ ОКРУГА ЗАЈЕЧАР 2020. ГОДИНЕ И КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2016. ДО 2020.ГОДИНЕ
 5. АНАЛИЗА РАДА И КОРИШЋЕЊА ПРИМАРНЕ ЗДРAВСТВЕНЕ ЗАШТИTЕ НA ТЕРИTОРИЈИ ОКРУГА ЗАЈEЧАР У 2020. ГОДИНИ и Компаративна анализа за период од 2016. до 2020. годинe
 6. АНАЛИЗА РАДА И КОРИШЋЕЊА ПРИМАРНЕ ЗДРAВСТВЕНЕ ЗАШТИTЕ НA ТЕРИTОРИЈИ ОКРУГА БОР У 2020. ГОДИНИ и Компаративна анализа за период од 2016. до 2020. годи
 7. АНАЛИЗА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА И КОРИШЋЕЊЕ БОЛНИЧКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 2020. ГОДИНЕ НА ПРОСТОРУ ОКРУГА ЗАЈЕЧАР И КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2016. ДО 2020. ГОДИНE
 8. АНАЛИЗА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА И КОРИШЋЕЊЕ БОЛНИЧКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 2020. ГОДИНЕ НА ПРОСТОРУ ОКРУГА БОР И КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2016. ДО 2020. ГОДИНE
 9. АНАЛИЗА ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА НА ПРОСТОРУ ОКРУГА БОР 2020. ГОДИНЕ И КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2016. ДО 2020.ГОДИНE
 10. АНАЛИЗА ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА НА ПРОСТОРУ ОКРУГА ЗАЈEЧАР 2020. ГОДИНЕ И КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2016. ДО 2020.ГОДИНE
 11. ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA STANOVNIŠTVA OKRUGA BOR U PERIODU OD 2016. DO 2020.GODINЕ
 12. ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA STANOVNIŠTVA OKRUGA ZAJEČAR U PERIODU OD 2016. DO 2020.GODINE

2019. година

 1. АНАЛИЗА О БРОЈУ И СТРУКТУРИ КАДРОВА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА НА ПРОСТОРУ ОКРУГА ЗАЈЕЧАР У 2019. ГОДИНИ И КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2015. ДО 2019.ГОДИНЕ
 2. АНАЛИЗА О БРОЈУ И СТРУКТУРИ КАДРОВА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА НА ПРОСТОРУ ОКРУГА БОР 2019. ГОДИНЕ И КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2015. ДО 2019.ГОДИНE
 3. АНАЛИЗА ОПРЕМЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА НА ПРОСТОРУ ОКРУГА БОР 2019. ГОДИНЕ И КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2015. ДО 2019.ГОДИНЕ
 4. АНАЛИЗА ОПРЕМЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА НА ПРОСТОРУ ОКРУГА ЗАЈЕЧАР 2019. ГОДИНЕ И КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2015. ДО 2019.ГОДИНЕ
 5. АНАЛИЗА РАДА И КОРИШЋЕЊА ПРИМАРНЕ ЗДРAВСТВЕНЕ ЗАШТИTЕ НA ТЕРИTОРИЈИ ОКРУГА ЗАЈEЧАР У 2019. ГОДИНИ и Компаративна анализа за период од 2015. до 2019. годинe
 6. АНАЛИЗА РАДА И КОРИШЋЕЊА ПРИМАРНЕ ЗДРAВСТВЕНЕ ЗАШТИTЕ НA ТЕРИTОРИЈИ ОКРУГА БОР У 2019. ГОДИНИ и Компаративна анализа за период од 2015. до 2019. годинe
 7. АНАЛИЗА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА И КОРИШЋЕЊЕ БОЛНИЧКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 2019. ГОДИНЕ НА ПРОСТОРУ ОКРУГА ЗАЈЕЧАР И КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2015. ДО 2019. ГОДИНE
 8. АНАЛИЗА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА И КОРИШЋЕЊЕ БОЛНИЧКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 2019. ГОДИНЕ НА ПРОСТОРУ ОКРУГА БОР И КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2015. ДО 2019. ГОДИНE
 9. АНАЛИЗА ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА НА ПРОСТОРУ ОКРУГА БОР 2019. ГОДИНЕ И КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2015. ДО 2019.ГОДИНE
 10. АНАЛИЗА ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА НА ПРОСТОРУ ОКРУГА ЗАЈЕЧАР 2019. ГОДИНЕ И КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2015. ДО 2019.ГОДИНЕ