Контакт

  • Завод за јавно здравље “Тимок”

timok@zavodzajecar.rs

  • Ристић Слађана, Директорка

ristic.sladjana@zavodzajecar.rs

  • др мед. Јелена Цветковић, Помоћник директора за медицинске послове

cvetkovic.jelena@zavodzajecar.rs

  • Станковић Властимир, Помоћник директора за немедицинске послове

stankovic.vlastimir@zavodzajecar.rs

  • др мед. Јасмина Радосављевић, Начелник центра за промоцију здравља, анализу, планирање, организацију здравствене заштите и информатику са биостатистиком у здравству

radosavljevic.jasmina@zavodzajecar.rs

  • др мед. Слађана Ђорђевић, Начелник центра за микробиологију

djordjevic.sladjana@zavodzajecar.rs

  • Миона Величковић, Начелник центра за хигијену и хуману екологију

velickovic.miona@zavodzajecar.rs

  • Милић Ненад, лице за заштиту података о личности

milic.nenad@zavodzajecar.rs