О нама

Основне информације

Адреса: Сремска 13, 19000 Зајечар,

Матични број: 07147929,

ПИБ: 101327330,

Шифра делатности: 8690,

Текући рачун: 840-250667-71,

Телефон директора: 019-422-543,

Централа: 019-422-477,

Рачуноводство: 019-425-659,

mail: timok@zavodzajecar.rs