Санитарни прегледи

Санитарни прегледи су здравствени прегледи одређених категорија запослених лица који раде у објектима под санитарним надзором.

Ови прегледи су обавезни за одређене категорије запослених који могу допринети појави и ширењу заразне болести и угрозити здравље већег броја људи који су корисници њихових производа и услуга.

Врста и начин спровођења прегледа су регулисани важећим законским прописима:

 1. Закон о заштити становништва од заразних болести (Сл.гласник РС бр.15/16),
 2. Правилник о обавезним здравственим прегледима одређених категорија запослених лица у објектима под санитарним надзором, обавезним и препорученим здравственим прегледима којима подлежу одређене категорије становништва (Сл.гласник РС, бр.3/2017).

Услуге санитарних прегледа радника који раде на територији борског и зајечарског округа организује и спроводи Завод за јавно здравље „Тимок“ Зајечар, Сремска 13:

У Заводу за јавно здравље „Тимок“ Зајечар – Амбуланта за санитарне прегледе

Предаја материјала – радним данима од 10:30 до 12:30 часова.

Издавање резултата и овера санитарних књижица – средом и петком од 12:30 до 13:30 часова.

На терену:

Сваког другог понедељка:

Бољевац од 09:00 до 11:00 часова.

Мајданпек од 09:00 до 10:00; Доњи Милановац од 11:00 до 12:00 часова.

Уторак:

Сокобања од 10:00 до 12:00 часова.

Неготин од 09:00 до 11:30 часова.

Среда:

Књажевац од 10:00 до 12:00 часова.

Четвртак:

Бор од 09:30 до 12:00 часова.

Кладово од 10:00 до 12:00 часова.

За обављање санитарног прегледа потребно је:

 1. Лична карта или неки други документ са ЈМБГ (пасош, здравствена књижица…),
 2. Санитарна књижица са фотографијом и попуњеним личним подацима,
 3. Један узорак столице,
 4. На ноктима не сме бити лак,гел лак,надоградња и дужина ноктију може бити do 2 mm,
 5. Примерак уплате или захтев за обављање санитарног прегледа.

Ценовник санитарних прегледа:

 • Санитарни преглед – 2300,00 динара,
 • Санитарни преглед (послови водоснабдевања) – 1700,00 динара,
 • Санитани преглед без материјала – 1300,00 динара,
 • Санитарни преглед (ученици на пракси) – 1200,00 динара,
 • Контролни брис – 600,00 динара,
 • Контролна столица – 500,00 динара.

Захтев за санитарне прегледе PDF

On line захтев за санитарне прегледе