ДДД послови

Одељење за ДДД послове се бави услугама дезинсекције, дезинфекције и дератизације, пословних простора, обданишта, болница, стамбених просторија, станова и кућа, као и осталих затворених и отворених површина и оспособљено је кадровски и технички за најсложеније послове из ДДД области.

Одељење за ДДД основни задатак остварује по највишим европским нормама захваљујући сталном унапређењу, подизању и развијању квалитета својих сервиса, доброј организацији, уз максимално и рационално коришћење техничких потенцијала. Проблем који стварају инсекти и глодари утиче на здравље уз неретко стварање и економске штете.

Наш циљ је да сузбијање штеточина обавимо што ефикасније уз адекватне превентивне или куративне мере, уз примену најбољих препарата, еколошки безбедних по људе, кућне љубимце и околину, а да све то испрати и повољна цена.

Основни приступ је да нашим корисницима обезбедимо савремену и поуздану услугу, испоручену у складу са спецификацијама, одобреним захтевима клијената за превенцију или сузбијање, која у потпуности испуњава своју функцију. Све послове обављамо према захтевима тржишта, важећим законским прописима и кодексу пословног морала.

Дезинфекција означава поступак усмерен на уништење највећег броја патогених микроорганизама на телима, предметима, материјалима или у простору. Сама дезинфекција представља радње у којима се користе одговарајуће дезинфекцијске методе и производи за борбу против микроорганизама (вируси, бактерије, гљивице…) којима се спречава зараза. Његова сврха је да смањи број микроорганизама на такав ниво да се ризик од преношења инфекције сведе на минимум.

Мере дезинфекције се свакодневно спроводе у периоду пре појаве болести, а интензивирају након појаве болести (епидемија) и спроводе се истим мерама и техничким поступцима као при извођењу дезинфекције у противепидемијске сврхе.

Одељење за ДДД спроводи дезинфекцију:

 • стамбених и пословних простора,
 • радног простора,
 • возила,
 • просторија и предмета опште употребе,
 • након поплава и изливања канализација,
 • након смртног случаја,
 • у објектима здравствених организација организација социјалне заштите,
 • у објектима за колективни боравак деце и омладине (вртићима, школама…),
 • спортских објеката.

Дезинсекција подразумева делотворно сузбијање, уништавање и уклањање свих врста инсеката који су на било који начин штетни за здравље људи и њихову околину, и потенцијални су преносиоци разних болести. Појам дезинсекције представља скуп мера и поступак истребљења, уништавање или контроле одређених врста попут бубаруса, бубашваба, бува, крпеља различитим инсектицидним средствима. Део је примењене ентомологије, тј. науке која се бави проучавањем врста инсеката.

Када је у питању квалитетна услуга дезинсекције, Одељење за ДДД користи најсавременије методе, као и инсектициде последње генерације, наравно, поштујући животну средину и здравље људи, у циљу превенције од инсеката.

Одељење за ДДД спроводи:

 • дезинсекцију стана,
 • дезинсекцију локала,
 • дезинсекцију хала, магацина и складишта,
 • дезинсекцију отвореног простора,
 • дезинсекцију продавница,
 • дезинсекцију ресторана, кухиња,
 • дезинсекцију угоститељских објеката,
 • дезинсекцију здравствених установа и друго.

Дератизација представља скуп мера и метода усмерених на третман за уништавање и сузбијање штетних глодара, попут мишева и пацова, који су узрочници значајних економских штета и преносилаца заразних болести.

Штетни глодари су извор и преносиоци преко 40 заразних болести, поменућемо само неке: лептоспироза, псеудотуберкулоза, трихинелоза, хеморагична грозница, беснило, куга, хив, тифус, хелминтоза, леисмениоза, салмонелоза…

Глодари наносе директне и индиректне економске штете својим активностима.

Дератизацију делимо на две основне методе, превентивна дератизација и куративна дератизација. Најважнији аспект контроле битне за здравље је превенција. Уколико се превентивним мерама не спречи настањивање и услови у којим се глодари брзо размножавају, морају се применити куративне методе.

Превентивне мере дератизације:

Превенција је најбољи начин за смањење броја глодара и спречавање насељавања у непосредној човековој околини.

Под превенцијом се подразумевају: контролисани хигијенски услови, правилно складиштење хране, спречавање уласка глодара у објекте…

Куративне мере дератизације:

Програм куративних мера се обавезно спроводи у сарадњи са стручним лицима нашег Одељења за ДДД који ће на најбезбеднији начин спровести мере дератизације. У њих спадају врсте под којим се подразумевају механичке и хемијске методе:

 • Механичка дератизација,
 • Подразумева уклањање отпада и осталог материјала погодног за развој штетних глодара, уградња препрека, употребу лепљивих трака, примену замки, клопки и осталих еко метода које спречавају слободно кретање за глодаре,
 • Хемијска дератизација.

Данас су у употреби савремена и примерена хемијска средства која се једним именом зову РОДЕНТИЦИДИ. Родентициди се деле на ратициде, средства за сузбијање штакора и мурициде.

Циљ ових метода представља смањење броја глодара у популацији, смањење могућности за размножавање и на крају њихово потпуно уништење.

Одељење за ДДД спроводи дератизацију :

 • пољопривредних објеката, складишта, магацина,
 • пословних просторија,
 • школа, интерната, здравствених установа,
 • угоститељских објеката,
 • стамбених објеката, подрума, гаража.

Одељење за ДДД на захтев клијената израђује планове вршења ДДД послова по ХАЦЦП стандарду.

Наш тим стручњака врши услуге на територији целе Тимочке крајине.

Контакт телефон 019/422477

Захтев за ДДД послове PDF

Online захтев за ДДД послове