26. ЈУН-МЕЂУНАРОДНИ ДАН ПРОТИВ ЗЛОУПОТРЕБЕ И НЕЗАКОНИТЕ ТРГОВИНЕ ДРОГАМА

Međunarodni dan protiv zloupotrebe droga

ПРЕ СВЕГА – ПРЕВЕНЦИЈА

Резолуцијом Уједињених нација из 1987. године, установљено је да се 26. јун обележава као Међународни дан борбе против злоупотребе и незаконите трговине дрогама.  Ове године, овај важан датум обележава се под слоганом „Докази су јасни – инвестирајмо у превенцију!

Циљ обежежавања овог датума је континуирано, систематско покретање акције, јачање међународне и међусекторске сарадње, како би се свим овим удруженим напорима тежило креирању света који би био ослобођен злоупотребе дрога. Овогодишња кампања препознаје да ефикасне политике које се баве проблемом злоупотребе дрога морају бити укорењене у науци, базиране на релевантним истраживањима, али истовремено усаглашене и са принципима поштовања људских права, базиране на саосец́ању и дубоком разумевању друштвених, економских и здравствених импликација употребе дрога.

Канцеларија Уједињених нација за борбу против дроге и криминала (UNODC) сваке године издаје Светски извештај о дрогама (World Drug Report). Последњи извештај, из 2023. године јасно упозорава на растуће кризе имајући у виду ширење тржишта недозвољених дрога. Глобална процена из овог извештаја је да је у 2021. години било чак 13,2 милиона људи који ињектирају дроге, 18% више него што се процењивало раније. Такође, процењује се да је преко 296 милиона људи користило дрогу током 2021. године, што представља повећање од чак 23% у односу на претходну посматрану деценију. Извештај такође указује да је број људи који пате од различитих поремећаја услед употребе дрога нагло порастао на 39,5 милиона, што је повећање од 45% у последњих 10 година.

Овогодишњи Међународни дан борбе против злоупотребе и незаконите трговине дрогама је позив да се:

 • Подигне свест о ефикасности и исплативости стратегија превенције заснованих на доказима, наглашавајући њихов утицај на ублажавање штетности употребе дрога;
 • Заговара за улагања у превенцију од стране влада, креатора политике и стручњака за спровођење закона, уз наглашавање дугорочних предности ране интервенције и превенције;
 • Ангажују и оснаже заједнице да креирају и спроводе иницијативе и ефикасне програме превенције, засноване на доказима, појачавајући тако континуирано отпорност друштва на употребу дрога;
 • Олакша дијалог и сарадња између заинтересованих страна како би се побољшале праксе и политике превенције засноване на доказима, уз неговање подршке за размену знања и иновације;
 • Промовише креирање политике засноване на доказима, како на националном тако и на међународном нивоу, утемељене на научним истраживањима и најбољим праксама;
 • Оснаже млади тако што ће им се дати знање, вештине и ресурси да постану релевантни покретачи промена у својим заједницама;
 • Промовише међународна сарадња у циљу развоја и имплементације стратегија заснованих на доказима за борбу против трговине дрогом и организованог криминала.

Завод за јавно здравље „Тимок“ Зајечар може да се похвали да има дугогодишње искуство у  реализацији и праћењу едукативних програма базираних управо на принципима примарне превенције, чији циљеви, активности, али и резултати илуструју у пракси неке од кључних смерница овогодишње глобалне кампање посвећене Међународном дану борбе против злоупотребе и незаконите трговине дрогама.

Континуирани рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци има за циљ развој животних вештина важних за контролу понашања и оснаживање деце да граде самопоуздање, самопоштовање, али и да, паралелно са тим, кроз активно учење, истраживачки и креативни рад, граде ставове који се односе конкретно на проблем злоупотребе дрога, али и на друга ризична понашања карактеристична за овај узраст.

У складу са овогодишњом глобалном кампањом, важно је још једном истаћи потребу да се, заједничким снагама, појачају напори свих сегмената друштва у борби за свет без дрога. Ови напори морају бити вођени принципима науке, али истовремено и саосецћања и свеопште солидарности. Једино кроз колективну акцију и посвецћеност решењима која су заснована на доказима, може се створити свет у коме је свим појединцима омогућено да воде здрав и испуњен живот.

Međunarodni dan protiv zloupotrebe droga

26. јун 2023. – Међународни дан против злоупотребе и незаконите трговине дрогама

Međunarodni dan protiv zloupotreba droga

Резолуцијом 42/112, 1987. године Генерална скупштина Уједињених Нација је  прогласила 26. јун Међународним даном против злоупотребе и незаконите трговине дрогама. Овај дан обележава се на глобалном, националном и локалном нивоу у многим земљама света у циљу мобилисања појединаца и заједнице за активан однос у сузбијању проблема злоупотребе дрога.  Слоган кампање за 2023. годину је  „Људи на првом месту: зауставите стигму и дискриминацију,  појачајте превенцију”

Према извештају Канцеларије Уједињених нација за дрогу и криминал (UNODC) објављеном 2022. године, у свету је  у 2020. години приближно  284 милиона особа старости  15-64 године користило дроге. Подаци показују и да је на глобалном нивоу, приближно половина од 11,2 милиона особа које инјектирају дрогу живело са hepatitis C вирусом, а 1,4 милион са вирусом HIV-а.

Употреба дроге је комплексно питање које погађа милионе људи широм света. Многи људи који користе дрогу суочавају се са стигмом и дискриминацијом, што може додатно нарушити њихово  физичко и ментално здравље и спречити их да потраже помоћ која им је потребна.

Циљ овогодишње кампање је подизање свести о важности поштовања и емпатије у опхођењу према особама које користе дрогу и значају превенције. Овогодишњи Међународни дан против злоупотребе и незаконите трговине дрогама је и позив на:

 • подизање свести о негативном утицају стигме и дискриминације на људе који користе дроге и њихове породице;
 • подизање свести о епидемијама AIDS и хепатитиса међу особама које користе дроге и значају већег обухвата и јачања програма превенције HIV-а и хепатитиса;
 • указивање на значај и едуковање о болестима зависности и другим обољењима и стањима повезаним са употребом дрога, доступним третманима и важности ране интервенције и подршке;
 • заговарање за алтернативе уместо затворских мера;
 • промовисање добровољних услуга заснованих на доказима за све људе који користе дроге;
 • активности на смањењу стигме и дискриминације промовисањем језика и ставова који су уважавајући и без осуђивања;
 • оснаживање младих  и заједнице за превенцију употребе дрога и зависности.
Međunarodni dan protiv zloupotreba droga

Истраживање понашања у вези са здрављем деце школског узраста у Републици Србији 2022. године