НИЗОМ ПРЕВЕНТИВНИХ АКТИВНОСТИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ“ТИМОК“ У ЗАЈЕЧАРУ ОБЕЛЕЖИО СВЕТСКИ ДАН ЗДРАВЉА „ЗДРАВЉЕ ЗА СВЕ“

7. april

Светски дан здравља је један од најзначајнијих у календару здравља. У циљу подизања свести јавности о значају одржавања здравља, у целом свету се посебно обележава дан посвећен здрављу – 7. април. Ове године је посвећен обележавању 75 година унапређења јавног здравља под слоганом „Здравље за све”.

Здравље за све је концепт који тежи остварењу права на здравље као основног људског права. Предност универзалне здравствене заштите огледа се и у економији. Илустрације ради, када су људи здрави и финансијски стабилни економије њихових држава су снажније и просперитетније.

Овогодишња кампања је пружила веома широк оквир за активности, јер подразумева и здраве стилове живота. С обзиром на то да постоји низ обољења која се променом лоших навика могу предупредити, нашој установи један од основних задатака је превентива, односно едукација грађана на који начин могу да избегну поједина обољења.

Завод за јавно здравље “Тимок“ у Зајечару  је на традиционалан начин као и свих предходних година обележио овај дан промоцијом здравих стилова живота и смањењем фактора ризика по људско здравље као једних од основних чиниоца очувања и унапређења здравља.

У сарадњи са својим партнерима Завод је на подручју зајечарског и борског округа низом активности обележио овогодишњи Светски дан здравља.

7. april

Имајући у виду да се здраве навике стичу од најранијег узраста, а да се и током живота корекцијом, превасходно исхране, могу остварити добри резултати, радницима фабрике „АПТИВ“ у Зајечају Завод је одржано здравствено едукативно предавање на тему “Правилне исхране“.

7. april
7. april

Да је добро здравље сваког појединца уско повезано и са здравом животном средином, ученицима ОШ „9.Српске бригаде“ и СШ „Никола Тесла“ Завод је у сарадњи са Црвеним крстом у Бољевцу одржао  предавање и радионицу на тему „Здравље и животна средина“.

7. april
7. april
7. april

У Дому здравља Бор као  организатора  овогодишњег „Фестивала здравља“, Завод је своје учешће  узео у виду информисања, пружања савета и поделе здравствено промотивног материјала, са циљем указивања на значај превенције и здравих стилова живота. Број учесника 300.

7.april
7.april
7.april

Једнакост у здрављу -здравље за све

jednakost u zdravlju

Светски дан здравља, 7. април, ове године је посвећен обележавању 75 година унапређења јавног здравља под слоганом „Здравље за све”.

Здравље за све је концепт који тежи остварењу права на здравље као основног људског права.

-Правo на здрављe je oснoвнo људскo правo. Сваки чoвeк мoра имати приступ нeoпхoдним здравствeним услугама, на врeмe и на мeсту када су нам пoтрeбнe, бeз финансиjских пoтeшкoћа (штo сe назива унивeрзалнoм пoкривeнoшћу здравствeнoм заштитoм. На жалост, 30% светске популације није у могућности да приступи основним здравственим услугама, а скоро две милијарде људи суочава се са катастрофално малим могућностима издвајања за здравствене услуге и здравље, са значајним неједнакостима које утичу на оне у најугроженијим окружењима.

-Универзална покривеност здравственом заштитом обезбеђује приступ основним здравственим услугама и пружа финансијску заштиту. Да би здравље за све постало стварност потребан је приступ висококвалитетним здравственим услугама како би појединци и заједнице могли да брину о свом здрављу и здрављу својих породица, довољан број квалификованих здравствених радника за пружање здравствених услуга и доносиоци одлука посвећени улагању у универзалну покривеност здравственом заштитом.

-Развијање и унапређење примарне здравствене заштите је најефикаснији начин да се обезбеди и унапреди доступност здравствених услуга.

-Ванредне околности које утичу на здравље и доступност здравственим услугама, укључујући климатске промене, миграције, хуманитарне и ратне кризе, наглашавају значај доступности услуга здравствене заштите за све.

Зашто је важна универзална доступност здравственој заштити?

Здравствена заштита је организована и свеобухватна делатност друштва чији је основни циљ остварење највишег могућег нивоа очувања здравља грађана. Здравствена заштита обухвата спровођење мера за очување и унапређење здравља грађана, спречавање, сузбијање и рано откривање болести, повреда и других поремећаја здравља и благовремено и ефикасно лечење и рехабилитацију.

 У оквиру друштвене бриге за здравље обезбеђује се здравствена заштита која обухвата:

1) очување и унапређење здравља, откривање и сузбијање фактора ризика за настанак обољења, стицање знања и навика о здравом начину живота;

2) спречавање, сузбијање и рано откривање болести;

3) правовремену дијагностику, благовремено лечење, рехабилитацију оболелих и повређених;

4) информације које су становништву или појединцу потребне за одговорно поступање и за остваривање права на здравље.

Јако је битно усвојити став о важности превентивних активности које су од огромног значаја за рад и функционисање целокупног здравственог система. Велики сегмент нашег здравља зависи од нас самих од наших схватања важности здравља до усвајања здравих стилова живота и превентивног деловања на одређене факторе ризика који могу довести до низа обољења.  Превентивна здравствена заштита мора бити стратешки приоритет, заједнички циљ и највећа вредност једне земље. Уз јачање области јавног здравља побољшаће се здравље становништва, а тиме и квалитет живота.

Шта свако од нас може да уради за своје здравље?

Правилно се храните! Не прескачите оброке, водите рачуна о избору намирница, количини и начину њихове припреме. Одржавајте пожељну телесну тежину.

Будите физички активни сваког дана!

Реците НЕ дувану! Будите заговорник окружења без дуванског дима.

Ограничите унос алкохолних пића!

Дружите се!

Редовно контролишите своје здравље код свог изабраног лекара.