НИЗОМ ПРЕВЕНТИВНИХ АКТИВНОСТИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ“ТИМОК“ У ЗАЈЕЧАРУ ОБЕЛЕЖИО СВЕТСКИ ДАН ЗДРАВЉА „ЗДРАВЉЕ ЗА СВЕ“

7. april

Светски дан здравља је један од најзначајнијих у календару здравља. У циљу подизања свести јавности о значају одржавања здравља, у целом свету се посебно обележава дан посвећен здрављу – 7. април. Ове године је посвећен обележавању 75 година унапређења јавног здравља под слоганом „Здравље за све”.

Здравље за све је концепт који тежи остварењу права на здравље као основног људског права. Предност универзалне здравствене заштите огледа се и у економији. Илустрације ради, када су људи здрави и финансијски стабилни економије њихових држава су снажније и просперитетније.

Овогодишња кампања је пружила веома широк оквир за активности, јер подразумева и здраве стилове живота. С обзиром на то да постоји низ обољења која се променом лоших навика могу предупредити, нашој установи један од основних задатака је превентива, односно едукација грађана на који начин могу да избегну поједина обољења.

Завод за јавно здравље “Тимок“ у Зајечару  је на традиционалан начин као и свих предходних година обележио овај дан промоцијом здравих стилова живота и смањењем фактора ризика по људско здравље као једних од основних чиниоца очувања и унапређења здравља.

У сарадњи са својим партнерима Завод је на подручју зајечарског и борског округа низом активности обележио овогодишњи Светски дан здравља.

7. april

Имајући у виду да се здраве навике стичу од најранијег узраста, а да се и током живота корекцијом, превасходно исхране, могу остварити добри резултати, радницима фабрике „АПТИВ“ у Зајечају Завод је одржано здравствено едукативно предавање на тему “Правилне исхране“.

7. april
7. april

Да је добро здравље сваког појединца уско повезано и са здравом животном средином, ученицима ОШ „9.Српске бригаде“ и СШ „Никола Тесла“ Завод је у сарадњи са Црвеним крстом у Бољевцу одржао  предавање и радионицу на тему „Здравље и животна средина“.

7. april
7. april
7. april

У Дому здравља Бор као  организатора  овогодишњег „Фестивала здравља“, Завод је своје учешће  узео у виду информисања, пружања савета и поделе здравствено промотивног материјала, са циљем указивања на значај превенције и здравих стилова живота. Број учесника 300.

7.april
7.april
7.april