5. ЈУН – СВЕТСКИ ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Svetski dan zaštite životne sredine

Светски дан заштите животне средине, који се обележава 5. јуна од 1974. године, представља глобалну прилику за подизање свести и акцију у вези са кључним еколошким питањима.

Како је све угрожена животна средина?

Животна средина је угрожена на много начина, а разумевање тих претњи кључно је за предузимање ефикасних мера.

Дефорестација (претерана сеча шума) доводи до губитка станишта, смањења биодиверзитета (биодиверзитет – разноликост живих бића на Земљи) и повећања емисије угљен-диоксида, што додатно утиче на климатске промене.

Загађење воде индустријским отпадом и пестицидима угрожава квалитет воде и здравље водених екосистема.

Загађење ваздуха штетним материјама из саобраћаја и индустрије узрокује респираторне болести људи и животиња.

Глобално загревање настаје услед емисије гасова који изазивају ефекат стаклене баште, што утиче на климу и јављају се екстремни климатски услови.

Деградација земљишта кроз неконтролисану пољопривреду смањује плодност тла и води ка дезертификацији (дезертификација – процес претварања Земље у пустињу).

Ове године тема Светског дана заштите животне средине усмерена је на обнављање земљишта, борбу против дезертификације и отпорност на сушу, а домаћин догађаја је Саудијска Арабија.

Зашто је ова тема важна?

Земљиште је темељ нашег екосистема. Квалитетно управљање земљиштем може помоћи у смањењу утицаја климатских промена, заштити биодиверзитета и побољшању отпорности на екстремне временске прилике као што су суше и поплаве.

Према подацима Уједињених нација, деградација земљишта утиче на готово половину светске популације и представља претњу за 50% глобалног БДП-а. Ове године се наглашава важност обнављања земљишта како би се супротставило дезертификацији и побољшала отпорност на сушу.

Како можете допринети?

Постоји више начина на које можете помоћи да се животна средина заштити:

Укључите се у локалне иницијативе: Учествујте у пројектима обнове земљишта у својој заједници. То може укључивати садњу дрвећа, заштиту локалних водотокова и промовисање одрживих пољопривредних пракси.

Образујте се и ширите свест: Информишите се о проблемима деградације земљишта и дезертификације. Користите друштвене мреже и друге платформе за ширење свести о важности ових питања.

Подржите одрживе производе и праксе: Бирајте производе који подржавају одрживу производњу и користе еколошки прихватљиве методе. Одржива пољопривреда и употреба локалних ресурса могу значајно смањити негативан утицај на животну средину.

Светски дан заштите животне средине представља прилику за све нас да се укључимо у акције које ће помоћи у очувању наше планете. Обнова земљишта и борба против дезертификације нису само еколошка питања већ су кључна за одрживост наших заједница и будућих генерација. Заједничким напорима можемо остварити значајне промене и осигурати здраву будућност за све.

Планета Земља је једино место које имамо, те морамо водити рачуна о њој како бисмо обезбедили сигуран и просперитетан свет за будуће генерације.

Svetski dan zaštite životne sredine

Светски дан заштите животне средине

Svetski dan zaštite životne sredine

Повoдом дана заштите животне срединe – 5. јун се у више од сто земаља света обележава као Светски дан заштите животне средине. Овај датум одредила је Генерална скупштина УН-а. Давне 1972. године одржана је конференција о заштити животне средине у Стокхолму. На конференцији се окупило 113 држава које су изнеле јасан став о потреби међународне сарадње у циљу заштите животне средине. Предлог да се прославља 5. јун као Светски дан заштите животне средине дала је делегација Југославије.

Светски дан заштите животне средине ове године одржаве се под слоганом „Решења за загађење пластиком“. Овај слоган нас моли да ценимо природу, њену лепоту и важност за самог човека. Овогодишња земља домаћин је Обала Слоноваче, уз подршку Холандије.

У преко 100 држава, на Светски дан заштите животне средине, организују се акције које имају за циљ промену еколошке свести Влада, привреде и становништва у целини, у правцу одговорнијег понашања према свом окружењу. У оваквим акцијама, сваке године  учествује више од пола милијарде људи. Циљ ових акција је да се скрене пажња на последице појединих људских активности које угрожавају живот на планети, као што су загађивање пластиком, загађивање ваздуха, воде, уништавање шума и сл.

Како би се смањио утицај пластике на животну средину, све већи број људи и компанија тражи алтернативе. То укључује коришћење биоразградиве пластике, употребу рециклиране пластике, као и замену пластике другим материјалима попут папира, стакла и метала.

Управљање отпадом је кључно за смањење проблема пластике. Рециклирање, поновна употреба и смањење потрошње пластике могу смањити количину отпада који завршава у природи.

Едукација и свест: Едукација и подизање свести о проблему пластике кључни су фактори у суочавању с овим изазовом. Информирање људи о утицају пластике на животну средину и указивање на одрживе алтернативе може подстаћи промене у понашању и навикама потрошње.

Загађење пластиком је свеприсутни проблем који захтева свеобухватне мере и ангажман свих друштвених актера, од појединаца до влада и индустрије. Континуирани напори у смањењу коришћења пластике, повећању рециклирања и подстицају иновација у материјалима и амбалажи могу помоћи у решавању проблема загађења пластиком и очувању животне средине за будуће генерације. Ове године Одсек Промоције здравља и Центар за хигијену и хуману екологију Завода за јавно здравље „Тимок“ Зајечар врши разне активности и едукације на подизању еколошке свести људи Борског и Зајечарског округа и то почев од предшколског и школског узраста деце. Резултати ове активности показали су да је еколошка свест људи веома ниска, што је добар показатељ правца деловања Завода на очувању животне средине. Активности обележавања Светкског дана заштите животне средине у виду предавања и радионице под називом „Научи да заштитиш своју планету“ реализовани су са ученицима зајечарске Гимназије, где су ученици са својим професорима засадили дрво у школском дворишту и зеленилом оплеменили школски простор. И на крају засигурно можемо да кажемо да се животна средина брани науком и знањем, јер увек треба бити за васпитање а не за преваспитање.

Svetski dan zaštite životne sredine
Svetski dan zaštite životne sredine