5. ЈУН – СВЕТСКИ ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Svetski dan zaštite životne sredine

Светски дан заштите животне средине, који се обележава 5. јуна од 1974. године, представља глобалну прилику за подизање свести и акцију у вези са кључним еколошким питањима.

Како је све угрожена животна средина?

Животна средина је угрожена на много начина, а разумевање тих претњи кључно је за предузимање ефикасних мера.

Дефорестација (претерана сеча шума) доводи до губитка станишта, смањења биодиверзитета (биодиверзитет – разноликост живих бића на Земљи) и повећања емисије угљен-диоксида, што додатно утиче на климатске промене.

Загађење воде индустријским отпадом и пестицидима угрожава квалитет воде и здравље водених екосистема.

Загађење ваздуха штетним материјама из саобраћаја и индустрије узрокује респираторне болести људи и животиња.

Глобално загревање настаје услед емисије гасова који изазивају ефекат стаклене баште, што утиче на климу и јављају се екстремни климатски услови.

Деградација земљишта кроз неконтролисану пољопривреду смањује плодност тла и води ка дезертификацији (дезертификација – процес претварања Земље у пустињу).

Ове године тема Светског дана заштите животне средине усмерена је на обнављање земљишта, борбу против дезертификације и отпорност на сушу, а домаћин догађаја је Саудијска Арабија.

Зашто је ова тема важна?

Земљиште је темељ нашег екосистема. Квалитетно управљање земљиштем може помоћи у смањењу утицаја климатских промена, заштити биодиверзитета и побољшању отпорности на екстремне временске прилике као што су суше и поплаве.

Према подацима Уједињених нација, деградација земљишта утиче на готово половину светске популације и представља претњу за 50% глобалног БДП-а. Ове године се наглашава важност обнављања земљишта како би се супротставило дезертификацији и побољшала отпорност на сушу.

Како можете допринети?

Постоји више начина на које можете помоћи да се животна средина заштити:

Укључите се у локалне иницијативе: Учествујте у пројектима обнове земљишта у својој заједници. То може укључивати садњу дрвећа, заштиту локалних водотокова и промовисање одрживих пољопривредних пракси.

Образујте се и ширите свест: Информишите се о проблемима деградације земљишта и дезертификације. Користите друштвене мреже и друге платформе за ширење свести о важности ових питања.

Подржите одрживе производе и праксе: Бирајте производе који подржавају одрживу производњу и користе еколошки прихватљиве методе. Одржива пољопривреда и употреба локалних ресурса могу значајно смањити негативан утицај на животну средину.

Светски дан заштите животне средине представља прилику за све нас да се укључимо у акције које ће помоћи у очувању наше планете. Обнова земљишта и борба против дезертификације нису само еколошка питања већ су кључна за одрживост наших заједница и будућих генерација. Заједничким напорима можемо остварити значајне промене и осигурати здраву будућност за све.

Планета Земља је једино место које имамо, те морамо водити рачуна о њој како бисмо обезбедили сигуран и просперитетан свет за будуће генерације.

Svetski dan zaštite životne sredine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *