Родно засновано насиље

Родно засновано насиље
Родно засновано насиље

Родно засновано насиље обухвата широк спектар различитих форми понашања, базирано на основи родног обележја, усмерено према женама и девојчицама у различитим периодима њихових живота. Родно засновано насиље произилази из неравнотеже моћи између жена и мушкараца што доводи до дискриминације жена, како унутар породице тако и у оквиру друштва. Родно засновано насиље условљено је друштвеним контекстом на више начина. Пре свега оно је детерминисано структурним и културним чиниоцима који обликују родне односе у породици, заједници и друштву. Карактер родних односа, степен и природа родних неједнакости, представљају контекст у коме се успостављају интимни породични и партнерски односи, утемељени на одговарајућим односима моћи и родним улогама. Насиље над женама у значајној мери нарушава и онемогућава жене да уживају своја људска права, посебно права на: живот, безбедност, слободу, здравље, достојанство и физички и психички интегритет.

Родно засновано насиље не угрожава само жене већ представља претњу друштву као целини, тако да захтева одговарајући одговор, целовиту, континуирану и благовремену интервенцију релевантних актера на свим нивоима (институција, заједница, држава). Унапређењу родне равноправности, а самим тим, и борба против родно условљеног насиља, органи Републике Србије прузели су обавезу да реализују следеће:

 • јачање капацитета установа и институција које се баве родно заснованим насиљем,
 • установљавање и примењивање механизама који ће обезбедити поступање у складу са међународним докуметима и обавезама везаним за људска права и родно засновано насиље,
 • подизање свести јавности и грађана о неприхватљивости насиља као модела понашања.

Врсте родно заснованог насиља

Поред физичког и сексуалног насиља који призрокују повреде, па их је тако, реалтивно лако препознати, искуство жена које су изложене родном насиљу, говоре да психолошко и економско, такође имају веома велике, негативне, последице по здравље жена. Поред тога у облике родног насиља такође спада и читав низ штетних обичаја и пракси као што су рано ступање у брак, присилни брак или селекција пола још пре рођења.

Зашто жена остаје у насилним односима?

Чињеница је да многе жене остају у насилним везама. Породица, пријатељи, суседи па чак и стручњаци, често, не разумеју зашто жене трпе насиље. Истраживања и искуство су показали да жене као најчешће разлоге прихватања живота у насилном односу наводе оне који се уклапају у опште друштвено прихваћене предрасуде о насиљу. Најчешћи разлози:

 • страх од насилника,
 • деца,
 • осећање стида и кривице,
 • недостатак самопоуздања,
 • изолованост и исцрпљеност,
 • економска зависност,
 • недовољна информисаност о процедурама и правима,
 • искуство насиља у примарној породици.

Здравствени сектор је често прва и једина инстанца којој се жене изложене родно заснованом насиљу обраћају, због чега су здравствени радници/це, у оквиру своје професионалне делатности, у обавези да допринесу превенцији, раном откривању, документовању и пријављивању насиља над женама.

Родно засновано насиље не угрожава само жене већ представља претњу друштву као целини, тако да захтева одговарајући одговор, целовиту, континуирану и благовремену интервенцију релевантних актера на свим нивоима (институција, заједница, држава). Mинистарство здравља Републике Србије и канцеларија Популационог фонда УН у Србији у сарадњи са центром за промоцију здравља жена (CPZŽ) су одржали тренинге на тему превенције и одговора на родно засновано насиље у Нишу и Београду. Оба тренинга почетни и напредни под називом “Изградња капацитета здравствених радника/ца за планирање, организацију и едукацију у области родно заснованог насиља у здравственом сектору” омогућила су здравственим радницима, учесницима оба тренинга, знања и вештине да буду организатори, предавачи и тренери колегама у својим радним срединама, како би се родно засновано насиље смањило, превенирало и санкционисало. Завод за јавно здравље Тимок је узео учешће у програму и као регионална превентивна установа даје веома важан допринос за развој, успостављање и имплементацију стандардизованих процедура у сузбијању и превенцији родно заснованог насиља на зајечарском и борском округу.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *