Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Јавне набавке јун 2020. године

Категорија: Јавне набавке

Појашњења

ЈНМВ 07/20-01

ЈНМВ 10/20-01

ЈНМВ 11/20-01

ЈНМВ 11/20-02

ЈНМВ 11/20-03

ЈНМВ 12/20-02

ЈНМВ 12/20-03

ЈНМВ 11/20-04

ЈНМВ 10/20-03

ЈНМВ 11/20-05

Измена конкурсне документације ЈНМВ 12/20-01

Измена конкурсне документације ЈНМВ 12/20-02

Измена конкурсне документације ЈНМВ 10/20-01

Продужење рока за пријаве за ЈНМБ 10/20

Измена конкурсне документације ЈНМВ 11/20-01

Продужење рока за пријаве за ЈНМБ 11/20

Одлука о додели уговора

ЈНМВ 04/20

ЈНМВ 05/20

ЈНМВ 06/20

ЈНМВ 07/20

Лабораторијске хранљиве подлоге

Позив

Конкурсна документација

Лабораторијски тестови

Позив

Конкурсна документација

Апарат за одређивање садржаја протеина по Dumas-u

Позив

Конкурсна документација

Конкурсна документација протеини протеини

Аналитичка вага

Позив

Конкурсна документација

Лабораторијски потрошни материјал

Позив

Конкурсна документација

Набавка средстава за одржавање хигијене

Позив

Конкурсна документација


Услуга чишћења

Позив

Конкурсна документација


Набавка 30 Лиценци Microsoft 365 Business Standard

Позив

Конкурсна документација


Набавка добара-угаљ

Позив

Конкурсна документација

 

______________________________________________________________________________________________