Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Годишњи извештај о раду на програму здравствене заштите становништва од заразних болести у 2015. год. на територији борског и зајечарског округа
КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕЗА БОРСКИ ОКРУГ 2011-2015
КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ЗАЈЕЧСКИ ОКРУГ 2011-2015
АНАЛИЗА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА И КОРИШЋЕЊЕ БОЛНИЧКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 2015. ГОДИНЕ НА ПРОСТОРУ ОКРУГА БОР
АНАЛИЗА РАДА И КОРИШЋЕЊА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОКРУГА ЗАЈЕЧАР ЗА 2015. ГОДИНУ Компаративни петогодишњи преглед анализа
АНАЛИЗА РАДА И КОРИШЋЕЊА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОКРУГА БОР ЗА 2015. ГОДИНУ Компаративни петогодишњи преглед анализа
АНАЛИЗА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА И КОРИШЋЕЊЕ БОЛНИЧКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 2015. ГОДИНЕ НА ПРОСТОРУ ОКРУГА ЗАЈЕЧАР
АНАЛИЗА ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА НА ПРОСТОРУ ОКРУГА ЗАЈЕЧАР 2015. ГОДИНЕ И КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2011. ДО 2015.ГОДИНЕ
АНАЛИЗА ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА НА ПРОСТОРУ ОКРУГА БОР 2015. ГОДИНЕ И КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2011. ДО 2015.ГОДИНЕ
АНАЛИЗА О БРОЈУ И СТРУКТУРИ КАДРОВА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА НА ПРОСТОРУ ОКРУГА ЗАЈЕЧАР У 2015. ГОДИНИ И КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2011. ДО 2015.ГОДИНЕ
АНАЛИЗА О БРОЈУ И СТРУКТУРИ КАДРОВА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА НА ПРОСТОРУ ОКРУГА БОР 2015. ГОДИНЕ И КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2011. ДО 2015.ГОДИНЕ
АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА ЗА ОКРУГ БОР И ЗАЈЕЧАР – 2015. година
ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ОКРУГА ЗАЈЕЧАР 2015 ГОДИНЕ
ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ОКРУГА БОР 2015. ГОДИНЕ
ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ОКРУГА ЗАЈЕЧАР 2015 ГОДИНЕ
ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ОКРУГА БОР 2015 ГОДИНЕ

_____________________________________________________________________________________