Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Ванредно стање у општини Кладово

Категорија: година 2013

pj1414

 

 

Дана 26.09.2014. године екипа Завода за јавно здравље „Тимок" је у договору са Штабом за ванредне ситуације Опшине Кладово, извршила узорковање 20 узорака воде из бунара у домаћинствима села Грабовица. Током обиласка домаћинстава у овом селу уочено је да су сви индивидуални бунари били угрожени, што од старне високих подземних вода, као и од бујица и поплавног таласа који је угрозио комплетну територију села Грабовица.
Након извршених анализа утврђено је да су сви узорци воде микробиолошки, физичко, физичко-хемијски и хемијски неисправни и не одговарају прописаним вредностима датим у Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће (''Сл.лист СРЈ ''бр.42/98 и 44/99) и вода из тих бунара не може да се користи за пиће и припремање хране.
Обзиром да је утврђена сто постотна неисправност воде у свим узорцима воде из бунара у овој месној заједници, предлог је да се у што хитнијем року успостави водоснабдеавање из сеоског водовода на централни начин сваког домаћинства, а до онда користити флаширану воду за пиће (из дистрибутивног центра).

 

Опширније: Ванредно стање у општини Кладово