Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Oglasi prijem u radni odnos jun

Категорија: година 2013

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС 

Једног извршиоца на радном месту Доктора медицине, уз могућност упућивања на специјализацију из грана превентивне медицине, са пуним радним временом, на неодређено време и пробним радом у трајању до 3 (три) месеца. Више->

Једног извршиоца на радном месту Вишег санитарног техничара/Санитарно-еколошког инжењера, са пуним радним временом, на неодређено време и пробним радом у трајању до 3 (три) месеца. Више->

____________________________________________________________________________________________

 

Oglas IKT 2019. godine

Категорија: година 2013

Оглас за пријем у радни однос дипломираног инжењера информатике.

_____________________________________________________________________________________________

Oglas mikrobiolog februar 2018. godine

Категорија: година 2013

О Г Л А С
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Једног извршиоца на радном месту Доктора медицине за рад у Центру за микробиологију, уз могућност упућивања на специјализацију из медицинске микробиологије, са пуним радним временом, на неодређено време и пробним радом у трајању до 3 (три) месеца и са описом послова ближе наведеним у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Заводу за јавно здравље „Тимок“ Зајечар бр. 3-380/18 од 15.03.2018. године. Више ---->

____________________________________________________________________________________________

Odluka higijenolog i mikrobiolog

Категорија: година 2013

ОДЛУКA О ПОНИШТЕЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА за пријем у радни однос једног извршиоца

 Поништава се Јавни оглас бр. 3-3299/18 од 04.12.2018. године за пријем у радни однос једног извршиоца на радном месту лекара специјалисте хигијене или доктора медицине на специјализацији из хигијене, са пуним радним временом, на неодређено време и пробним радом у трајању до 3 (три) месеца, оглашен код Националне службе запошљавања у листу «Послови» од 12.12.2018. године, на веб-сајту Министарства здравља РС и на веб-сајту ЗЈЗ «Тимок» Зајечар. Одлука о поништењу јавног огласа донета је услед измењених потреба Завода за радним ангажовањем лекара друге дефицитарне струке у Заводу, а по основу Закључка 51 број: 112-859/2018 од 30. јануара 2018. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, и истовремено се расписује

 ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

једног извршиоца на радном месту лекара специјалисте из микробиологије или доктора медицине на специјализацији из микробиологије, са пуним радним временом, на неодређено време и пробним радом у трајању до 3 (три) месеца.

 више

_____________________________________________________________________________________________