Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Национална студија серопреваленције и молекуларне категоризације Sars – CoV-2 током епидемије у популацији Србије

Категорија: година 2013

coronavirus prevalenca

epidemioloStudiaЗавод за јавно здравље „Тимок“ Зајечар је, од средине маја 2020. године, укључен у реализацију Националне студије серопреваленције и молекуларне карактеризације Sars – CoV-2 током епидемије у популацији Србије. Организатор студије је Медицински факултет Универзитета у Београду, уз подршку Министарства здравља и Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а у само извођење студије су активно укључени и Институт за јавно здравље Србије „др М.Ј.Батут“, мрежа Института/Завода за јавно здравље и Институт за примену нуклеарне енергије у пољопривреди. У реализацији студије у Заводу за јавно здравље „Тимок“ у Зајечару, учествовали су тимови Центра за контролу и превенцију болести и Центра за микробиологију - Одељење за клиничку микробиологију.

Ова национална студија дизајнирана је по типу студије пресека, која се односи на испитивање епидемиолошке ситуације у вези са COVID-19 инфекцијом изазваном вирусом Sars – CoV-2 у популацији Србије. Циљеви студије су процена раширености ове инфекције на основу одређивања присуства антитела код становништва, као и улоге благих и неманифестних инфекција у преношењу вируса Sars – CoV-2 . Студија спроведена у домаћинствима указаће на могуће начине преношења ове болести, како унутар породице, тако и међу становништвом шире заједнице.Такође, указаће и на факторе ризика од настанка инфекције поређењем изложености инфицираних и неинфицираних особа, као и проценити ниво перцепције ризика популације.


Јединицу посматрања чине домаћинства са територије Зајечарског и Борског округа која су изабрана методом случајног узорка. Под домаћинством се сматра заједница две или више особа које живе заједно и које имају заједнички буџет за живот. Подједнако су заступљена домаћинства из градске и сеоске средине. У овој фази студије учествују само старији од 18. година.
Тим који чине епидемиолог и санитарни техничар позива испитанике којима се по њиховом пристанку, заказује узорковање крви у Заводу или на терену. Испитаници, уз писани пристанак за учешће у овој студији, попуњавају анонимно два упитника: о симптомима и знацима COVIDа -19 и перцепцији ризика од инфекције новим корона вирусом. Узорковање и обраду крви спроводе лаборанти Центра за микробиологију Завода, а даље серолошко испитивање узорака се врши у лабораторији Института за примену нуклеарне енергије у пољопривреди (ИНЕП) у Београду. За одређивање присуства антитела IgG i IgM класе према вирусу Sars – CoV-2 коришћен је имунохемијски тест, који се заснива на ELISA принципу.
Од 20.05.2020. тим Завода, који је учествовао у реализацији студије, контактирао је телефоном 205 породица са територије Зајечарског и Борског округа, по претходно сачињеним списковима. Испитаницима који су се одазвали узоркована је крв и иста прослеђена на даљу обраду у Институт за примену нуклеарне енергије у пољопривреди (ИНЕП) Београд, након чега су благовремено обавештавани о резултату тестирања.
У петак, 23.10.2020., Завод су посетили представници Института за епидемиологију Медицинског факултета у Београду, проф. др Љиљана Денић Марковић и њен асистент на Катедри за епидемиологију. Том приликом, урађено је узорковање крви последње групе испитаника за ову фазу Студије. Узорковање и анкетирање испитаника извршено је у новоопремљеној Јединици за серолошко и PCR тестирање на вирус Sars – CoV-2, у Заводу за јавно здравље „Тимок“ у Зајечару.
По добијању преосталих лабораторијских резултата извршиће се епидемиолошка анализа свих доступних података, а о најважнијим детаљима и закључцима ове Студије јавност ће бити накнадно обавештена.