Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Kvalitet vazduha – da nevidljivo postane vidljivo

Категорија: година 2013

pm101901

 

Zavodu za javno zdravlje “Timok” iz Zaječara je u okviru vanrednih aktivnosti na proširenju monitoringa kvaliteta vazduha preko pomoći stručnim institucijama Agencija za zaštitu životne sredine donirala sekvencijalni uzorkivač suspendovanih čestica PM10. Više=>

 

 

 

 

 

pm101902  pm101903 
 pm101904