Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Одржана радионица: Финансирање јавног здравља на локалном нивоу

Категорија: година 2013

radionica19071У организацији Сталне конференције градова и општина на локалитету Капетан Мишин брег у Доњем Милановцу одржан је III циклус радионице у циљу подршке изради Плана јавног здравља и стицања комплетне слике о финансирању јавног здравља на локалном нивоу. Учесници радионице су били представници Завода за јавно здравље “Тимок” Зајечар, представници локалне самоуправе Бор, Мајданпек, као и чланови савета за здравље општине Зајечар и Бољевац.
Према Закону о јавном здрављу, градови и општине имају обавезу да усвоје План јавног здравља. Како би се истакла одговорност целе заједнице, у изради Плана поред институција здравственог система учествују и остали представници локалне самоуправе, институција,установа и других организација. Области деловања јавног здравља према Законо о јавном здрављу обухвата шест кључних области:
• Физичко, ментално и социјално здравље становништва,
• Промоција здравља и превенција болести,
• Животна средина и здравље становништва,
• Радна околина и здравље становништва,
• Организација и функционисање здравственог система и,
• Поступање у кризним и ванредним ситуацијама.


radionica19072Циљ Плана јавног здравља јесте да заједница својим организованим напорима допринесе бољем квалитету живота грађана, дужем и квалитетнијем животу, да заједница буде отпорнија у кризним и ванредним ситуацијама и да грађани пожеле да остану да живе у њој.
Након уводног обраћања Јасмине Танасић испред Сталне конференције градова и општина и Слађане Ристић директорке Завода за јавно здравље “Тимок” Зајечар, Никола Јовановић из Завода за јавно здравље “Тимок” је представио рад Завода и начин његовог функционисања као једног од главног стожера јавног здравља.
О финансирању јавног здравља на локалном нивоу кроз програмски буџет и пројектно финансирање је говорио представник Општинске Управе Рашка, Срђан Васиљевић. У другом делу радионице било је речи о финансирању предлога пројеката из области јавног здравља у земљама Европске Уније, као и представљање праксе и искуства Републике Словеније. О представљању предлога пројеката, фондова и могућности за финансирање јавног здравља на локалном нивоу говорила је Луција Штаут, Регионална развојна агенција Засавје, Република Словенија.
У складу са својом суштином, јавно здравље захтева подршку свих заинтересованих, а то је читава заједница. Крајњи циљ је да опредељење и посвећеност здрављу постану рутина заједнице, струке и политике. Оснивање и функционисање савета за здравље је до сада најкрупнији искорак у том правцу.
Доношењем Плана јавног здравља, здравље ће постати кључна вредност у доношењу локалних одлука у сарадњи са стручњацима Завода за јавно здравље “Тимок” Зајечар, као регионалне институције надлежне према Закону о јавном здрављу за зајечарски и борски округ у унапређењу здравља становништва. Брига за унапређење јавног здравља треба да буде стална, а не повремена тема код стручњака из различитих области, грађана и доносилаца политичких одлука. Зато је стварање јавноздравствено освешћене локалне самоуправе кључан циљ за одрживост плана јавног здравља.

radionica19073   radionica190704