Free Joomla Templates by FatCow Coupon

ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ

Sukob među vršnjacima ili vršnjačko nasilje? – Defektolog Irena

По свему судећи, насиље у школама је ендемска појава, позната свакоме ко се школовао. Испољавајући се у веома разноврсним облицима и интензитетима, оно обично постане социјално видљиво тек када појединачни инциденти задобију медијску пажњу. Насиље је сваки облик понашања које за последицу има стварно или могуће угрожавање здравља, развоја и достојанства детета, односно ученикаУколико се насиље дешава међу децом истог или сличног узраста, реч је о вршњачком насиљу, а када оно траје дуже и врши се од стране јачег, говоримо о вршњачком злостављању.

Насиље се одражава на целокупни развој и живот детета, без обзира на облик и место дешавања. У данашњим условима тешко је предвидети када и где ће се насиље догодити, ко су могући учесници и какве ће бити последице. Приоритетни задаци установа које се баве образовањем и васпитањем деце и младих су да утичу на формирање ставова о неприхватљивости оваквог вида понашања, као и развијање толеранције, разумевања и прихватања различитости. 

Живимо у времену честих манифестација вршњачког насиља, без обзира да ли се ради о: физичком, вербалном, социјалном или сексуалном насиљу.

 

-вербално – као што су: претње, ругање, добацивање, задиркивање,вређање;

-физичко – као што је: ударање, штипање, гурање, уништавање и крађа ствари;

-социјално – када се настоји наштетити појединцу задајући му неугодности

и рушећи углед у околини, нпр. оговарањем, игнорисањем, сплеткарењем;

-психолошко – као што су: претећи погледи, коментари, исмевање.

 

                  

 

Насиље у школи није...

• једнократни инцидент који се неће поновити;

• пријатељска размирица или неспоразум;

Насиље оставља последице на оне који трпе насиље, али и на оне који се понашају насилно. Оставља последице и на оне који то насиље посматрају, јер могу да се навикну на насиље, да им оно постане нормално и да се и сами нађу у ситуацији да га трпе или да насиљем решавају своје проблеме.

Деца која су изложена насиљу често су физички повређена, постају плашљива, не иде им се у школу, слабије уче, тужна су, нису расположена за дружење, а понекад и она постају насилна. Ако овакво стање траје дуже, и ако се том детету не помогне, то може заувек да обележи личност детета које трпи насиље.

 

Саветовалиште за младе, у склопу Одсека за промоцију здравља Завода за јавно здравље Тимок, бави се између осталог и превенцијом и сузбијањем вршњачког насиља кроз програм превенције вршњачког насиља (едукације, радионице, трибине, предавања) за ученике свих основних школа зајечарског и борског округа.

 

 

 

 

 

Завод за јавно здравље „Тимок“ Зајечар

Одсек за промоцију здравља