Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Финансијски извештаји

дневни финансијски извештај за подрачун 840-250661-89

За дан: 14.06.2021

  A B C D E F
1            
2    
3   1 Stanje prethodnog dana   1,361,330.18 din
4   2 Priliv od RFZO   0.00 din
5   3 Priliv od Min. Zdravlja RS   0.00 din
6   4 Ostale uplate   0.00 din
7   5 Ostale isplate   2,300.02 din
8   UKUPNO   1,359,030.16 din
9            
10            
11      
12   R.B. VRSTA OBAVEZE BUDŽETSKA SR. SOPSTVENA SR.  
13   1 Troškovi platnog prometa 2,300.02 1,607.72  
14   UKUPNO 2,300.02 1,607.72  
15       3,907.74  
16            
17            
18   R.B. NAZIV DOBAVLJAČA BUDŽETSKA SR. SOPSTVENA SR.  
19   1 M.F. - Uprava za Trezor 2,300.02 1,607.72  
20   UKUPNO 2,300.02 1,607.72  
21       3,907.74  

Izvestaj 15.06.2021