Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Саветовалиште за брак и породицу

Категорија: Саветовалишта

brak

 

 Основна делатност саветовалишта за брак и породицу је саветодавни и едукативни рад у области брачних и породичних односа.

Активности саветовалишта доприносе бољем информисању о браку и породици и међуљудским односима, али и превазилажењу различитих животних дилема.

Циљ саветовалишта је образовање младих, пружање стручне помоћи паровима пре и током брака, као и едукација о заједничком животу и одговорном родитељству, затим пружање помоћи родитељима у превазилажењу развојних проблема деце и помоћ супружницима у решавању међусобних односа.

Саветовање такође утиче на развој личности, емотивно сазревање, успешну комуникацију ( вербална и невербална) и превазилажење сукоба.
Рад саветовалишта одвија се кроз:
- индивидулани рад
- групни рад ( предавање, радионице и трибине по школама)
- манифестације у локалној заједници поводом обележавања Дана породице и Дана детета.

РАДНО ВРЕМЕ:
ПОНЕДЕЉАК 8h - 12h
СРЕДА 8h - 12h
ПЕТАК 8h - 12h
ЗАКАЗИВАЊЕ ТЕРМИНА НА БРОЈ ТЕЛЕФОНА
019-422-477 ЛОКАЛ 124

флајер