Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Jавнa набавкa услуга годишњег осигурања имовине и лица Завода за јавно здравље „Тимок“ Зајечар

Категорија: Јавне набавке

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку услуга годишњег осигурања имовине и лица Завода за јавно здравље „Тимок" Зајечар ЈНМВ – 10/13

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку услуга годишњег осигурања имовине и лица Завода за јавно здравље „Тимок" Зајечар ЈНМВ – 10/13

Изменa и допунa конкурсне документације за јавну набавку мале вредности број 10/13 – Набавка услуга годишњег осигурања имовине и лица Завода за јавно здравље „Тимок" Зајечар

III ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ИЗМЕЊЕН

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јавну набавку мале вредности број 10/13- Набавка услуга годишњег осигурања имовине и лица Завода за јавно здравље „Тимок" Зајечар

Изменa и допунa конкурсне документације за јавну набавку мале вредности број 10/13 – Набавка услуга годишњег осигурања имовине и лица Завода за јавно здравље „Тимок" Зајечар