Free Joomla Templates by FatCow Coupon

ЗДРАВСТВЕНА ИСПРАВНОСТ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ИЗ СЕОСКИХ ВОДОВОДА БОРСКОГ И ЗАЈЕЧАРСКОГ ОКРУГА У 2014. години

Категорија: година 2013

На основу резултата испитивања хигијенске исправности воде за пиће из сеоских водовода за период јануар-децембар 2014. године, може се константовати следеће:
Да је од укупно 838 узетих узорака из сеоских водовода, бактериолошки био неисправан 201 узорак или 23, 98 %. Разлози неисправности били су: повећан број колифирмних бактерија фекалног порекла, укупних колиформних бактерија, стрептокока фекалног порекла, аеробих мезофилних бактерија, присуство Pseudomonas aeruginosa и Proteus-врста, као и сулфиторедукујућих клостридија. Физичко-хемијски било је неисправно 130 узорака или 15,51%, а разлози неисправости били су: повећана мутноћа, приметна боја, повећане вредности амонијака, нитрита, нитрата и електорпроводљивости и повећан утрошак КМnO4.
Нађено стање односи се и на све узорке воде из школских објеката који се снабдевају из сеоских водовода.

Опширније: ЗДРАВСТВЕНА ИСПРАВНОСТ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ИЗ СЕОСКИХ ВОДОВОДА БОРСКОГ И ЗАЈЕЧАРСКОГ ОКРУГА У 2014. години

ЗДРАВСТВЕНА ИСПРАВНОСТ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ СА ЈАВНИХ ВОДОВОДА БОРСКОГ И ЗАЈЕЧАРСКОГ ОКРУГА У 2014. години

Категорија: година 2013

У 2014. години извршена је анализа 2414 узорака воде за пиће из централних водовода борског и зајечарског округа, а од тог броја 59 узорака било је неисправно бактериолошки, у процентима 2,4 %, и 196 узорака било је физичко-хемијски неисправно, односно 8,1 %. Најчешћи разлози бактериолошке неисправности били су: повећан број аеробних мезофилних бактерија, укупних колиформних бактерија и присуство колиформних бактерија фекалног порекла и стрептокока фекалног порекла, као и присуство Pseudomonas aeruginosa и Proteus-врсте. Разлози физичко-хемијске неисправности били су: мутноћа, повећан утрошак КМnO4, приметна боја, повећан резидуални хлор, као и присуство амонијака, нитрата и нитрита. У Мајданпеку је проценат физичко-хемијске неисравности био 26,8%, а у Доњем Милановцу 38,9 %.

Опширније: ЗДРАВСТВЕНА ИСПРАВНОСТ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ СА ЈАВНИХ ВОДОВОДА БОРСКОГ И ЗАЈЕЧАРСКОГ ОКРУГА У 2014. години

Aктивности Центра за хигијену и хуману екологију и степен угрожености здравља становништва са поплављених подручја на територији борског и зајечарског округа у 2014. години

Категорија: година 2013

У току 2014. године због обилних падавина и изливања водотокова и замућења многих изворишта за водоснабдевање становништва водом за пиће, имали смо четири пута уведену ванредну ситуацију, и то:
- У априлу 2014. године, ванредно стање било је проглашено у граду Зајечару и општинама Бољевац, Сокобања, Неготин и Мајданпек. Завод је узео учешће у раду штабова за ванредне ситуаације и вршио ванредна узорковања воде са градског водовода Зајечар, сеоских водовода у општинама Зајечар, Књажевац, Сокобања, Бољевац и Неготин, као и са артешких чесама у Зајечару и Неготину. На основу добијених резултата воде за пиће са градског водовода, у Зајечару је донета забрана воде за пиће и припрему хране, са препоруком коришћења воде за пиће са артешких чесама, као алтернативног вида водоснабдевања, и из цистерни.

Опширније: Aктивности Центра за хигијену и хуману екологију и степен угрожености здравља становништва са...

XXVIII Стручни састанак превентивне медицине Тимочке Крајине

Категорија: година 2013

danube 1

 

XXVIII Стручни састанак превентивне медицине Тимочке Крајине

Прво обавештење

Пријавни формулар

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________