Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Календар обавезне имунизације деце

Категорија: година 2013

Календар обавезне имунизације деце

______________________________________________________________________________________________

Оглас за домара/мајстора одржавања

Категорија: година 2013

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Једног извршиоца на радном месту Домара/мајстора одржавања, са пуним радним временом, на одређено време, за период до повратка привремено одсутног запосленог са дужег боловања.

_____________________________________________________________________________________________

Оглас за пријем у радни однос

Категорија: година 2013

Оглас за пријем у радни однос санитарног техничара

________________________________________________________________________________________________