Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Извештај о извршеној систематској дезинсекцији комараца на територији Града Зајечара

Категорија: година 2013

komarac01

Извештај о извршеној систематској дезинсекцији комараца на територији Града Зајечара


По налогу Штаба за ванредне ситуације Града Зајечара II број 87-011-9 од 23.05.2014.године, извршена је систематска дезинсекција комараца на територији Града Зајечара, и то дана 28.05.2014.године у терминима од 10-14 сати, и од 18-22 сата.
Третман је вршен са земље возилима типа Igeba, и препаратима одобреним и регистрованим од стране Агенције за хемикалије и то:
LARVA-STOP-ZG (коришћен за третман ларви) и
AQUA-K-OTHRINE (коришћен за третман адулта).
Ови препарати су потпуно нетоксични за људе и сисаре.


komarac02Припрему плана систематске дезинсекције, обилазак предвиђених локација и формирање екипа је вршио ЗЗЈЗ „Тимок" Зајечар.
Реализацију програма систематске дезинсекције је спровео ЗЗЈЗ „Тимок" Зајечар, својом стручном и кадровском организацијом (2 спец.епидемиологије и 9 санитарних техничара), уз техничку подршку EKO-DEZ DOO Beograd, са којим ЗЗЈЗ „Тимок" поседује уговор о пословно-техничкој сарадњи. Поменута фирма поседује дугогодишње искуство на оваквим пословима, а нарочито у последње време на санацији поплавом захваћених подручја, на територијама Обреновца, Ваљева, Лознице, Велике Плане, Шапца.
Акција је спроведена са 9 екипа, и то:
I Захват водотока Бели Тимок на потезу од Вратарнице до ушћа у Тимок и села Грљан
II Реон акумулације Грлиште
III Насеље Вишњар- и приобаље Црног Тимока
IV Изворски пут- од моста ка затвору, и приобаље Тимока
V Приобаље Црног Тимока на потезу од Звездана до ушћа, и реон Гамзиградске бање
VI Приобаље Тимока од Вражогрнца до Трнавца
VII, VIII Парк шума Краљевица
IX Захват градске јаруге
Оваквим распоредом и ангажованошћу екипа на терену предвиђени програм систематске дезинсекције комараца на територији Града Зајечара је реализован у потпуности.
Након ове, неопходно је спровести и другу акцију (у наредних месец дана) систематске дезинсекције комараца.
ЗЗЈЗ „Тимок" је у припреми плана акције систематског сузбијања крпеља на територији Града Зајечара, када за то буду створени услови (након кошења травнатих површина и погодних временских прилика).

komarac03   komarac04
 komarac05 komarac06 
 komarac07 komarac08 
 komarac09 komarac10 
komarac11 komarac12
komarac13 komarac14