Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Редовно дневно информисање о степену угрожености здравља становништва са поплављених подручја на територији града Зајечара

Категорија: година 2013

Вода за пиће из Градског водовода у Зајечару одговара Правилнику и може да се користи за пиће и припрему хране

Узорак Воде за пиће са артерске чесме,  „Пајићева чесма“, одговара вредностима датим у Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће ("Сл. лист СРЈ" број 42/98 и 44/99) и исправна је за пиће.

Редовно дневно информисање о степену угрожености здравља становништва са поплављених подручја на територији града Зајечара 30.04.2014

Резултати испитивања воде за пиће са артерских чесама у Зајечару 30.04.2014

Резултати испитивања воде за пиће са артерских чесама у Зајечару

Редовно дневно информисање о степену угрожености здравља становништва са поплављених подручја на територији града Зајечара

Предлог мера за спречавање и сузбијање цревних заразних болести на подручјима угроженим поплавама и обилним падавинама