Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Oglas mikrobiolog februar 2018. godine

Категорија: година 2013

О Г Л А С
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Једног извршиоца на радном месту Доктора медицине за рад у Центру за микробиологију, уз могућност упућивања на специјализацију из медицинске микробиологије, са пуним радним временом, на неодређено време и пробним радом у трајању до 3 (три) месеца и са описом послова ближе наведеним у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Заводу за јавно здравље „Тимок“ Зајечар бр. 3-380/18 од 15.03.2018. године. Више ---->

____________________________________________________________________________________________