Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Анализе 2016. године

Категорија: година 2013

Анализа о броју и структури кадрова здравствених установа на простору округа Бор 2016. године и компаративан анализа за период од 2012 до 2016. године
Анализа о броју и структури кадрова здравствених установа на простору округа Зајечар 2016. године и компаративан анализа за период од 2012 до 2016. године
Анализа опреме здравствених установа на простору округа Бор 2016. године и компаративан анализа за период од 2013 до 2016. године
Анализа опреме здравствених установа на простору округа Зајечар 2016. године и компаративан анализа за период од 2013 до 2016. године
Анализа организационе структуре здравствених установа на простору округа Бор 2016. године и компаративан анализа за период од 2012 до 2016. године
Анализа организационе структуре здравствених установа на простору округа Зајечар 2016. године и компаративан анализа за период од 2012 до 2016. године
Анализа рада и коришћења примарне здравствене заштите на територији округа Бор за 2016. годину - компаративни петогодишњи преглед анализа
Анализа рада и коришћења примарне здравствене заштите на територији округа Зајечар за 2016. годину - компаративни петогодишњи преглед анализа
Анализа рада стационарних здравствених установа и коришћење болничке здравствене заштите на територији округа Бор за 2016. годину - компаративни петогодишњи преглед анализа
Анализа рада стационарних здравствених установа и коришћење болничке здравствене заштите на територији округа Зајечар за 2016. годину - компаративни петогодишњи преглед анализа

________________________________________________________________________________________________