Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Годишња конференција пројекта "Контрола туберкулозе у Србији"

Категорија: година 2013

Novembar2013TBC1

 

 

Годишња конференција о туберкулози одржана је 27.новембра 2013. у Београду. Конференција је окупила велики број учесника, а програмом су представљени досадашњи резултати у контроли туберкулозе и планови за наредни период.

 

 

 


Национални програм контроле туберкулозе у Србији се ,од 1.децембра 2004. године спроводи кроз пројекте који су финансијски подржани средствима донације Глобалног фонда за борбу против сиде, туберкулозе и маларије. Првим пројектом је руководило Министарство здравља Републике Србије од 1.децембра 2004.године до 31.марта 2010.године.
Од 1.априла 2010.године започела је реализација новог петогодишњег пројекта којим руководи Министарство здравља Републике Србије , у име владиног сектора, и Црвени крст Србије у име цивилног сектора. Актуелни пројекат осмишљен је као надоградња претходног, успешно спроведеног пројекта контроле туберкулозе и да се поред остваривања задатих циљева достигне ниска нотификациона стопа туберкулозе за регион Европе. Крајњи циљ Пројекта , који је иницијално био уговорен, био је да се достигне стопа од 19 регистрованих случајева на 100000 становника. У 2011.години стопа је износила 18/100000, у 2012. 17/100000, па је уговор са донатором измењен, и постављен нови нумерички циљ пројекта да стопа за 2014.годину буде 13/100000.
Специфични циљеви пројекта
1.Унапређење дијагностике и лечења резистентних облика туберкулозе и повећање доступности услуга,
2.Одржавање и учвршћивање 100% покривености стратегијом директно опсервиране терапије (ДОТС) у Републици Србији,
3.Унапређење контроле туберкулозе у ризичним популацијама и
4.Збрињавање ко-инфекције туберкулозом и ХИВ-ом
На Конференцији је презентован:
Извештај о контроли туберкулозе у Србији за 2012.годину ,
Планови за наредни период,
Статистички извештај о контроли туберкулозе у 2012.
Визија програма туберкулозе у Србији након завршетка Пројекта,
Рад пнеумофтизиолошких служби у Србији,
Одрживост рада лабораторија за дијагностику туберкулозе,
Одрживост континуираног снабдевања антитуберкулотицима у Србији,
Усклађивање праћења туберкулозе у Србији са ЕУ,
Мере за спречавање ширења нозокомијалних инфекција,
Туберкулоза у затворима,
Генотипизација бацила туберкулозе - нове технике и могућности,
Подршка Црвеног крста Србије у систему здравствене заштие,
Приоритети усавршавања здравствених радника у контроли туберкулозе,
Извештавање о лечењу мултирезистентне туберкулозе и
Извештавање о туберкулози по окрузима.
Епидемиолошка ситуација у земљи је знатно побољшана захваљујући спроведеним активностима у оквиру Пројекта. Координаторка пројекта, др Наташа Лазаревић , је истакла да финансирања од Глобалног фонда више неће бити јер спадамо у земље са ниском стопом инциденце тако да ће ту улогу преузети држава са формирањем заједничке канцеларије за ХИВ/АИДС и Туберкулозу .РФЗО трба да обезбеди континуирану набавку антитуберкулотика и обавезно здравствено осигурање за оболеле од туберкулозе.
Лабораторијска дијагностика је достигла високи ниво , али се поставља питање одрживости лабораторија које имају мали број узорака. Контрола квалитета рада у лабораторијама се спроводи редовно од стране Националне референтне лабораторије за туберкулозу Србије и НРЦ за туберкулозу из Борстела .
Свим учесницима Конференције дистрибуирана је публикација " Извештај о туберкулози у Србији за 2012.годину" где су приказани постигнути резултати.