Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Oвлашћење Министарства пољопривреде и заштите животне средине за мерење буке

Категорија: година 2013

Министарствo пољопривреде и заштите животне средине решењем број 353-01-0212122016-16 од 16.12.2016. године утврдило је да Завод за јавно здравље "Тимок" Зајечар испуњава прописане услове да врши мерење буке у животној средини.

решење

Преглед организација које испуњавају услове за мерења БУКЕ у животној средини

______________________________________________________________________________________