Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Чувајмо воду - вода је живот 2016.

Категорија: година 2013

san1601Савез удружења Здравствених радника Србије и Друство санитарних инжењера и техничара Србије, под покровитељством Министарства здравља Репубике Србије, са ЗЈЗ "Тимок" Зајечар, као домаћином, и Одељењем за санитарну инспекцију Зајечарског управног округа, организовало је и ове године редовни стручни састанак, Домаћи курс I категорије, Друштва санитарних инжењера и техничара Србије, под називом "Чувајмо воду - вода је живот", у хотелу "Србија Тис" у Зајечару од 16.09.-17.09.2016. године.
Током састанка 16.09.2016. - било је речи о проблемима у водоснадбевању и законској регулативи око водоснадбевања у Србији, међунардни правни акти о заштити вода, легислатива Републике Србије о водама коју је изнео прим.др. Зоран Панајотовић, Министарсво здравља,вода у природи, тема коју је обрадила Мирјана Вељковић, дипл.инж.тех.Министарство здравља.
Рад под називом"Жеђ прети планети" изнела је Гордана Башић, дипл.санит.еко.инж.спец., а рад "Квалитет воде у односу на присуство цијано бактерија", мр. Миљана Вучковић дипл.биолог,ЗЈЗ Тимок Зајечар. Др. Дијана Миљковић, спе.хигијене ЗЈЗ Тимок Зајечар изложила је рад на тему "Јавно-здравствени значај водоснадбевања у редовним и ванредним приликама".


Поред ових тема било је речи и о:
1."Контроли хогијенског стања у предшколској установи у Панчеву", аутора Ксенија Краљ, ЗЈЗ Панчево,
као и
2. "Контрола пријема намирница ( свежег меса) у предшколској установи Инђија" аутора Бране Ћаниш Максић, ПУ Бошко Буха Инђија.
На састанку присуствовало је преко 120 учесника који су стекли 6 бодова за слушаоце предавања и 12 подова за предаваче.


Дана 17.09.2016. године био је обилазак са стручном презентацијом рада Постројења за прераду и пречишћавања воде за пице ЈКП- а" Водовод Зајечар".

san1611Учесници скупа обишли су музеј у Зајечару и комплекс "Феликс Ромулијана" у Гамзиграду.