Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Савремена антимикробна терапија – приступ, проблеми, дилеме симпозијум 25.3.2016.

Категорија: година 2013

Mart2016SS2

Српско Удружење за Антимкиробну хемотерапију (СУАХ), у сарадњи са Министарством здравља Републике Србије - Други пројекат развоја здравства Србије, организовало је симпозијум Савремена антимикробна терапија – приступ, проблеми, дилеме.
Симпозијум је одржан 25.3.2016. у Београду, у хотелу М.

Симпозијум је отворио проф.др Мијомир Пелемиш, председник Српског удружења за антимикробну хемотерапију. Скупу су се ,такође, обратили и поздравили:
Др Оливера Јовановић - координатор за ефикасну набавку лекова и медицинских производа, Други пројекат развоја здравства Србије Министарства здравља
Прим др Весна Јовановић - директор Лекарске коморе Србије
Представници Министарства здравља

Министарство здравља је покренуло и спроводи активности овог глобалног акционог плана СЗО о рационалној употреби антибиотика са канцеларијом за Европу. Оформљена је радна група у Министарству здравља која броји 13 чланова. Са активностима је кренула у децембру месецу 2015.године. Задаци радне групе су:
- спровођење домаће стратегије о рационалној употреби антимикробних лекова
- израда водича за правилну употребу антимикробне терапије (последњи водич овог типа
издат је 2004.године)
- обележавање Светског дана борбе против злоупотребе антибиотика - 18. новембар
- јачање капацитета микробиолошких лабораторија кроз опрему и кадар
- организовање скупова са овом тематиком.

Скуп је био јако добро посећен. Присутни су били лекари различитих специјалности – микробиолози, инфектолози, епидемиолози, хирурзи, ортопеди, педијатри.... Радове је презентовало 18 предавача из целе Србије (професори Медицинског факултета из Београда, Новог Сада, Крагујевца, лекари Клиничког центра Београд, лекари Клиничког центра Ниш, лекари општих болница Ваљево, Вршац, Суботица ,Зајечар.

Разматрани су многи нови терапијски приступи и дилеме у току лечења бактеријских, вирусних, гљивичних и паразитарних болести.

Закључак симпозијума је да нерационална примена антимикробних лекова није само проблем наше земље, већ читавог света. Иако је проблем неадекватне употребе антибиотика истакнут давне 1987. године, како каже проф. М. Пелемиш, “успели смо да се на крилима антибиотика приближимо Министарству” и кренемо у израду водича.

Циљ рационалне примене антимикробних лекова је успешно излечење, скраћење терапије, смањење компликација.

Превенција ширења болничких инфекција треба да буде дугорочни приоритет.
Постоји велики број нових лекова, али је проблем њихова цена. У сиромашним земљама још увек се спроводи терапија овим лековима постављањем приоритета.