Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Анализе јануар 2016. године

Категорија: година 2013

АНАЛИЗА ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА СТАНОВНИШТВА ОКРУГА БОР 2014. ГОДИНЕ И КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2010. ДО 2014.ГОДИНЕ
АНАЛИЗА ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА СТАНОВНИШТВА ОКРУГА ЗАЈЕЧАР 2014. ГОДИНЕ КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2010. ДО 2014.ГОДИНЕ
АНАЛИЗА О БРОЈУ И СТРУКТУРИ КАДРОВА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА НА ПРОСТОРУ ОКРУГА ЗАЈЕЧАР У 2014. ГОДИНИ И КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2010. ДО 2014.ГОДИНЕ
АНАЛИЗА О БРОЈУ И СТРУКТУРИ КАДРОВА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА НА ПРОСТОРУ ОКРУГА БОР 2014. ГОДИНЕ И КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2010. ДО 2014.ГОДИНЕ
АНАЛИЗА ОПРЕМЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА НА ПРОСТОРУ ОКРУГА ЗАЈЕЧАР 2014. ГОДИНЕ
АНАЛИЗА ОПРЕМЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА НА ПРОСТОРУ ОКРУГА БОР 2014. ГОДИНЕ И КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2013. ДО 2014.ГОДИНЕ
АНАЛИЗА ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА НА ПРОСТОРУ ОКРУГА ЗАЈЕЧАР 2014. ГОДИНЕ КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2010. ДО 2014.ГОДИНЕ
АНАЛИЗА ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА НА ПРОСТОРУ ОКРУГА БОР 2014. ГОДИНЕ КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2010. ДО 2014.ГОДИНЕ

______________________________________________________________________________________