Free Joomla Templates by FatCow Coupon

ЗДРАВСТВЕНА ИСПРАВНОСТ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ СА ЈАВНИХ ВОДОВОДА БОРСКОГ И ЗАЈЕЧАРСКОГ ОКРУГА У 2014. години

Категорија: година 2013

У 2014. години извршена је анализа 2414 узорака воде за пиће из централних водовода борског и зајечарског округа, а од тог броја 59 узорака било је неисправно бактериолошки, у процентима 2,4 %, и 196 узорака било је физичко-хемијски неисправно, односно 8,1 %. Најчешћи разлози бактериолошке неисправности били су: повећан број аеробних мезофилних бактерија, укупних колиформних бактерија и присуство колиформних бактерија фекалног порекла и стрептокока фекалног порекла, као и присуство Pseudomonas aeruginosa и Proteus-врсте. Разлози физичко-хемијске неисправности били су: мутноћа, повећан утрошак КМnO4, приметна боја, повећан резидуални хлор, као и присуство амонијака, нитрата и нитрита. У Мајданпеку је проценат физичко-хемијске неисравности био 26,8%, а у Доњем Милановцу 38,9 %.

Без обзира на проблеме у овој години за градске водоводе, може се закључити да су у 2014. години, на оба округа, дистрибуирали у високом проценту хигијенски исправну воду за пиће, осим водовода у Мајданпеку и Доњем Милановцу, где проблем неисправности воде траје и сада. Одговорна лица у јавним комуналним предузећима чине напоре да побољшају и појачају третман воде у овим насељима, а Завод континуирано контолише воду за пиће и даје неопходне мере.