Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Aктивности Центра за хигијену и хуману екологију и степен угрожености здравља становништва са поплављених подручја на територији борског и зајечарског округа у 2014. години

Категорија: година 2013

У току 2014. године због обилних падавина и изливања водотокова и замућења многих изворишта за водоснабдевање становништва водом за пиће, имали смо четири пута уведену ванредну ситуацију, и то:
- У априлу 2014. године, ванредно стање било је проглашено у граду Зајечару и општинама Бољевац, Сокобања, Неготин и Мајданпек. Завод је узео учешће у раду штабова за ванредне ситуаације и вршио ванредна узорковања воде са градског водовода Зајечар, сеоских водовода у општинама Зајечар, Књажевац, Сокобања, Бољевац и Неготин, као и са артешких чесама у Зајечару и Неготину. На основу добијених резултата воде за пиће са градског водовода, у Зајечару је донета забрана воде за пиће и припрему хране, са препоруком коришћења воде за пиће са артешких чесама, као алтернативног вида водоснабдевања, и из цистерни.


- У мају 2014. године, када су сличне препоруке биле издате и за општине које су биле поново захваћене поплавама и када је уведено ванредно стање у целој земљи.
Завод за јавно здравље „Тимок“ Зајечар прати стање водоснабдевања и у осталим општинама борског и зајечарског округа, преко редовног мониторинга, и врши контроле воде за пиће и хране.
Израђено је обавештење у вези понашања у предшколским и школским објектима града Зајечара и других општина да се обезбеди хигијенски исправна вода за пиће за децу док бораве у вртићу/школи, обзиром да је водоснабдевање било угрожено.
На основу извештаја који су стизали из домова здравља, пратило се оболевање од акутних цревних заразних болести на територији оба округа.
-У септембру 2014. године, Завод за јавно здравље „Тимок“ Зајечар наставља праћење хигијенско-епидемиолошке ситуације на терену и редовно комуницира са Штабом за ванредне ситуације у општинaама Кладово, Неготин и Мајданпек, када је дошло до поновних поплава и рушења мостова, путева, црпних станица, каптажа и водовних мрежа. Од половине септембра поново имамо ванредну ситуацију и опет се успоставља континуиран рад Завода, у смислу приправности, дежурстава мобилних екипа, који је трајао у континуитету скоро два месеца. У том периоду је праћено водоснабдевање грађана угрожених места свакодневно у општини Кладово, у селима Брза Паланка, Грабовица, Велика Каменица, Подвршка, Текија и др, у општини Мајданпек, села Бољетин, Тополница, Голубиње и др, као и у општини Неготин, села Михајловац, Слатина, Уровица, Радујевац и сам град Неготин.
Наставља се континуирано обавештавање становништва у вези водоснабдевања путем средстава јавног информисања, доносе се мере забране коришћења хигијенски неисправне воде за пиће, контролишу се школе, вртићи, кухиње где се припрема храна, болнице и др. објекти под санитарним надзором, врши се дезинфекција бунара, резервоара за воду, као и просторија где би требали да се људи врате након асанације терена.
Обилазили смо колективни смештај на Караташу код Кладова, где је било расељених лица из Текије, и др. места. Пратили смо кретање цревних заразних болести и пријављивање истих и свакодневно извештавали.
- Од 01.12.2014. године, поново се реагује и врше ванредние контроле воде за пиће, контроле безбедности хране, надзор над болницама, школама и вртићима у општини Мајданпек јер је дошло до нестанка електричне енергије због накупљања леда на инсталацијама и далеководима за струју у овој општини. Штаб за ванредне ситуације у општини Мајданпек није прогласио ванредно стање. Завод је вршио контроле и надзор свакодневно, посебно после доласка струје, због престанка дотока воде у систему, неисправности воде за пиће, отапања замрзивача и фрижидера итд. Све противепидемијске мере по четврти пут су биле постављене пред Центар за хигијену и хуману екологију и Центар за контролу болести, као и службе за ДДД послове.
О свим активностима које је спроводио, Завод за јавно здравље „Тимок“ Зајечар редовно, т.ј. дневно је обавештавао Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, Републичку санитарну инспекцију, председнике општинских штабова за ванредне ситуације, централне водоводе, средства за јавно информисање и друге заинтересоване установе и грађане.