Free Joomla Templates by FatCow Coupon

КОНКУРС за избор најбољег литерарног састава и ликовног рада у оквиру кампање »XXVII Недеља здравља уста и зуба 2017. године« на тему: »ОСМЕХНИ СЕ ЗДРАВО«

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ
«ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ«
МРЕЖА ИНСТИТУТА/ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

РАСПИСУЈУ КОНКУРС

за избор најбољег литерарног састава и ликовног рада у оквиру кампање »XXVII Недеља здравља уста и зуба 2017. године« на тему:

»ОСМЕХНИ СЕ ЗДРАВО«

Опширније: КОНКУРС за избор најбољег литерарног састава и ликовног рада у оквиру кампање »XXVII Недеља...

Prezentacije sa XXX Stručnog sastanka preventivne medicine Timočke krajine

Prezentacije sa XXX Stručnog sastanka preventivne medicine Timočke krajine

https://drive.google.com/file/d/0Bz3_ypDjFVTRSmZ4QjVpWnozTlU/view?usp=sharing

________________________________________________________________________________________

Film o Zavodu

Завод за јавно здравље "Тимок" Зајечар од 1953 до 2017. године.

 

 

 _______________________________________________________________________

XXX STRUČNI SASTANAK PREVENTIVNE MEDICINE TIMOČKE KRAJINE 2017.

pm201701Jubilarni Stručni Sastanak preventivne medicine Timočke krajine u organizaciji Zavoda za javno zdravlje ,,Timok,,iz Zaječara i Medicinskog fakulteta Univerziteta iz Niša održava se od 25.4 do 28.aprila u Zaječaru.Satanak je akreditovan od strane Lekarske komore Zdravstvenog saveta Republike Srbije kao nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem.Od prvog održavanja pre tideset godina Sastanak   traje ,živi i razvija se kroz vreme i u skladu sa savremenim aktuelnim zahtevima.Najpre kao samostalan a od 1992.godine u okviru Naučno stručnog skupa Ekološka istina. Sa savremenim aktuelnim zahtevima akreditacije u okviru kontinuirane medicinske edukacije 2012 . godine (dvadeset peti jubilarni ) se po prvi put akredituje pri Lekarskoj komori kao domaci simpozijum sve do ove godine gde se Sastanak razvija u nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem. Pored profesora predavača sa Medicinskog fakulteta iz Niša kao nastavne baze’, Geografskog fakulteta iz Beograda po prvi put se angažuju strani predavači sa Medicinskog fakulteta iz Beča,Medicinskog fakulteta iz Zagreba .

Sastanak okuplja veliki broj stručnjaka , lekara ,farmaceuta,biohemičara , stomatologa i drugih zdravstvenih saradnika ; sociologa,demografa,inženjera,hemičara,ekonomista. Stručnjaci iz mreže Instituta i Zavoda za javno zdravlje Republike Srbije svojim aktivnim učešćem i prijavljenim radovima doprinose  razmeni iskustava u svom radu i zaključcima i predloženim merama doprinose zaštiti i unapređenju zdravlja stanovništva..

Satanak pored plenarnih i uvodnih predavanja uvaženih profesora Fakulteta  se održava kroz četiri Sesije ; Javno zdravlje i stanovništvo: Higijena i zaštita životne sredine : Mikroorganizmi i ljudi i Epidemiologija javnog zdravlja. Ukupno prijavljenih i prezentovanih radova ove godine je  bio 57 .

 Stručni sastanak preventivne medicine Timočke krajine je jedini sastanak posle Niških preventivnih dana u našoj zemlji koji okuplja veliki broj  lekara različizih specijalnosti i visokog kadra zdravstvenih saradnika koji svojim prezentacijama i prijavljenih  radova doprinose značaju i razvoju preventivih mera i aktivnosti u zaštiti i unapređenju zdravlja stanovništva.

Poseban doprinos i podršku ove godine u održavanju  Stručnog sastanka preventivne medicine Timočke krajine daje i pokroviteljstvo Ministarsta zdravlja Republike Srbije.

pm201703  pm201704 

XXX STRUČNI SASTANAK PREVENTIVNE MEDICINE TIMOČKE KRAJINE

Jubilarni Stručni Sastanak preventivne medicine Timočke krajine u organizaciji Zavoda za javno zdravlje ,,Timok,,iz Zaječara i Medicinskog fakulteta Univerziteta iz Niša održava se od 25.4 do 28.aprila u Zaječaru.Satanak je akreditovan od strane Lekarske komore Zdravstvenog saveta Republike Srbije kao nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem.Od prvog održavanja pre tideset godina Sastanak traje ,živi i razvija se kroz vreme i u skladu sa savremenim aktuelnim zahtevima.Najpre kao samostalan a od 1992.godine u okviru Naučno stručnog skupa Ekološka istina. Sa savremenim aktuelnim zahtevima akreditacije u okviru kontinuirane medicinske edukacije 2012 . godine (dvadeset peti jubilarni ) se po prvi put akredituje pri Lekarskoj komori kao domaci simpozijum sve do ove godine gde se Sastanak razvija u nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem. Pored profesora predavača sa Medicinskog fakulteta iz Niša kao nastavne baze’, Geografskog fakulteta iz Beograda po prvi put se angažuju strani predavači sa Medicinskog fakulteta iz Beča,Medicinskog fakulteta iz Zagreba .
Sastanak okuplja veliki broj stručnjaka , lekara ,farmaceuta,biohemičara , stomatologa i drugih zdravstvenih saradnika ; sociologa,demografa,inženjera,hemičara,ekonomista. Stručnjaci iz mreže Instituta i Zavoda za javno zdravlje Republike Srbije svojim aktivnim učešćem i prijavljenim radovima doprinose razmeni iskustava u svom radu i zaključcima i predloženim merama doprinose zaštiti i unapređenju zdravlja stanovništva..
Satanak pored plenarnih i uvodnih predavanja uvaženih profesora Fakulteta se održava kroz četiri Sesije ; Javno zdravlje i stanovništvo: Higijena i zaštita životne sredine : Mikroorganizmi i ljudi i Epidemiologija javnog zdravlja. Ukupno prijavljenih i prezentovanih radova ove godine je bio 57 .
Stručni sastanak preventivne medicine Timočke krajine je jedini sastanak posle Niških preventivnih dana u našoj zemlji koji okuplja veliki broj lekara različizih specijalnosti i visokog kadra zdravstvenih saradnika koji svojim prezentacijama i prijavljenih radova doprinose značaju i razvoju preventivih mera i aktivnosti u zaštiti i unapređenju zdravlja stanovništva.
Poseban doprinos i podršku ove godine u održavanju Stručnog sastanka preventivne medicine Timočke krajine daje i pokroviteljstvo Ministarsta zdravlja Republike Srbije.

pm201704  pm201703