Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Оbеlеžаvаnjе Svеtsкоg dаnа bоrbе prоtiv Hepatitis-a

hepatitis2018Svаке gоdinе, 28. јulа, оbеlеžаvа sе Dаn bоrbе prоtiv Hepatitis-a. Оbеlеžаvаnjе оvоg dаnа imа zа cilj dа sе pоvеćајu svеst i sаznаnjа о оvim infекciјаmа. Virusni hepatitisi su upalni prоcеsi nа јеtri uzrокоvаni rаzličitim vrstаmа virusа. Prеmа vrsti virusа којi ih izаzivајu, pоznаtо је pеt grupа оbоljеnjа оznаčеnih као A, B, C, D i E.
Hepatitisi A i E nаstајu unоšеnjеm hrаnе i vоdе, коntаminirаnim virusimа А i Е i prеdstаvljајu gаstrоintеstinаlnе (crеvnе) infекciје. Hepatitisi B, C i D pripаdајu grupi pаrеntеrаlnih infекciја ili infекciја које sе prеnоsе коntакtоm sа tеlеsnim tеčnоstimа inficirаnе оsоbе. Nајvеći riziк zа prеnоšеnjе оvе infекciје, zbоg vеliке коncеntrаciје virusа, prеdstаvljа коntакt sа кrvlju inficirаnе оsоbе, mаdа sе virus nаlаzi i u оstаlim ljudsкim sекrеtimа i екsкrеtimа. Hepatitis B i C čеstо pоprimајu hrоnični tок, štо nеrеtко dоvоdi dо коmpliкаciја, као štо su cirоzа јеtrе i hеpаtоcеlulаrni каrcinоm јеtrе (HCC). Smаtrа dа sе dа dо оvih коmpliкаciја dоlаzi коd 25% оd uкupnо inficirаnih оsоbа, а tо bi mоglо dа sе izbеgnе rаnim оtкrivаnjеm infекciје i rаnоm primеnоm оdgоvаrајućе tеrаpiје. Оnо štо оlакšаvа nаstаnак hrоničnе fоrmе bоlеsti, јеstе tо štо акutnа fоrmа mоžе dа prоtекnе sа оgrаničеnim ili аtipičnim simptоmimа, а vrlо čеstо i bеz iкакvih simptоmа. Simptоmi hepatitisa su: žutа коžа i bеоnjаčе, tаmnа mокrаćа, bleda stolica, visoka temperatura, екstrеmni umоr, mučninа, pоvrаćаnjе i bоl u stоmакu.

Опширније: Оbеlеžаvаnjе Svеtsкоg dаnа bоrbе prоtiv Hepatitis-a

ЛЕТО, СУНЦЕ, КУПАЊЕ И ЗДРАВЉЕ

bazen180601Хигијена спорта и телесне културе обухватају хигијену објеката и површина на којима се одвија спортска и физичка активност. Физичка култура обухвата све делатности на јачању здравља и телесне отпорности организма. За јачање организма потребно је свакодневно радити јутарње вежбе (разгибавање тела, вежбе дисања и тд.), нарочито уз комбинацију пливања и купања у води како у базенима тако и на отвореним водама-плаже. Базенска вoда је вода у базену у ком људи обављају рекреацију и спортске активности, која потиче из јавног водоводног система или из природног извора или бунара и испуњава услове у погледу здравствене исправности без обзира на то да ли поседује медицинске и терапеутске индикације.
Завод за јавно здравље „Тимок“ Зајечар, за време лета у сезони купања, врши узорковање и лабораторијске анализе микробиолошких, физичких и хемијских параметара у води за купање из затворених и отворених јавних базена на територији Борског и Зајечарског округа. Контрола базенске воде врши се на основу Правилника о здравственој исправности базенске воде (Сл.Гласник РС, бр. 30/2017 и 97/2017) и то :
- једном недељно, током купалишне сезоне, на отвореним базенима, врши се узорковање и анализа воде за купање у Бору, Зајечару, Сокобањи - из комплекса базена Аква парк „Подина“, Књажевцу и Неготину.
- једном недељно врши се узорковање воде из затворених базена у Бору, Мајданпеку и Кладову (на „Караташу“),
- два до три пута месечно врши се узорковање воде из затворених базена у Доњем Милановцу, у оквиру хотела „Лепенски вир “, Специјална болници за рехабилитацију „Гамзиград“ у Гамзиградској бања, комплекса ПРСЦ „ТА Балашевић“ на Ртњу, „Сокотерме“ у Сокобањи, као и базена у хотелу „Језеро“ на Борском језеру и Брестовачкој бањи.

Опширније: ЛЕТО, СУНЦЕ, КУПАЊЕ И ЗДРАВЉЕ

ОБЕЛЕЖЕНА XXVIII НЕДЕЉА ЗДРАВЉА УСТА И ЗУБА ПОД СЛОГАНОМ “ЗДРАВИ ЗУБИ У ЗДРАВОЈ ПОРОДИЦИ” У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ “ТИМОК” У ЗАЈЕЧАРУ

nuz1801Ове године, Недеља здравља уста и зуба je обележена под слоганом „Здрави зуби у здравој породици”. Слоган кампање указује на значај породице у формирању здравих стилова живота и активном односу према очувању оралног здравља. Слоган је у складу и са истраживањима која показују да су знање и навике родитеља у вези са оралном хигијеном повезане са очувањем оралног здравља деце.
Одсек за промоцију здравља Завода за јавно здравље „Тимок Зајечар“ је поводом обележавања XXVIII Националне недеље здравља уста и зуба под слоганом ,,Здрави зуби у здравој породици,, на централној манифестацији окупио велики број предшколске деце и ученика основношколског узраста са територије зајечарског и борског округа. Том приликом 5. јуна у сали Завода за јавно здравље је отворена изложба најуспешнијих ликовних и литерарних радова и уручене су награде (ученици су награђени књигама, четкицама, пастама за зубе и послужени воћем).

Заводу за јавно здравље на конкурс је пристигло око 250 ликовних радова и 40 литерарних радова на тему „Здрави зуби у здравој породици“. Најуспешнији радови су награђени на завршној манифестацији у Заводу за јавно здравље „Тимок“ :
У свим основним школама у Зајечару (5 О.Ш.), као и у основним школама у Бољевцу, Књажевцу (2 О.Ш.), Бору, Кладову и Неготину организоване су активности ученика на изради ликовних и литерарних радова са тематиком „Здрави зуби у здравој породици“
(9 постављених изложби у поменутим школама). Као и у предшколским установама у Књажевцу, Зајечару, Бору, Кладову, Бољевцу, Доњем Милановцу и Мајданпеку (11 постављених изложби ликовних радова у поменутим предшколским установама). Постављена је изложба најуспешнијих радова ученика основно школског узраста и деце прешколског узраста на завршној манифестацији у сали Завода за јавно здравље „Тимок“ Зајечар.

Опширније: ОБЕЛЕЖЕНА XXVIII НЕДЕЉА ЗДРАВЉА УСТА И ЗУБА ПОД СЛОГАНОМ “ЗДРАВИ ЗУБИ У ЗДРАВОЈ ПОРОДИЦИ” У...

XXVIII Nedelje zdravlja usta i zuba

OBAVEŠTENJE 

Povodom obeležavanja XXVIII Nedelje zdravlja usta i zuba pod sloganom “Zdravi zubi u zdravoj porodici” održaće se centralna manifestacija u sali Zavoda za javno zdravlje “Timok” u utorak 05.06.2018. godine sa početkom u 11 sati.
Tom prilikom, biće otvorena izložba dečijih radova i uručene nagrade najuspešnijim učesnicima konkursa.

Nagrađeni radovi

_____________________________________________________________________________________________