Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Салмонела као узрочник цревних обољења у летњем периоду

salmoneloza123Салмонеле су бактерије, које по новој номенклатури припадају породици Ентеробактералес.То су бактерије штапићастог облика, нетипичног распореда на препарату, факултативно анаеробне, аспорогене, покретне, по Граму се боје негативно (црвено). Све салмонеле су патогене и све могу изазвати блажа или тежа клиничка стања.
Инфекција салмонелама најчешће се јавља у летњем периоду услед конзумирања хране која је термички недовољно обрађена , која се не чува у адекватним условима и где су опште хигијенске мере неадекватне. Може се пренети и у контакту са оболелом особом уколико се не поштују хигијенске навике (прање руку после неговања оболеле особе или употребе тоалета).
Код људи се најчешће испољава као цревна инфекција, односно инфекција на нивоу гастроинтестиналног тракта. Праћена је појавом учесталих, водених, зелених, смрдљивих столица у великом броју у току дана. Може се јавити повишена температура, мучнина (наузеја), повраћање.
Микробиолошка дијагноза се поставља на основу микроскопских, културелних, биохемијских особина и антигених особина.
Узорци за микробиолошку анализу су: столица оболелих, повраћени садржај, испирак желуца, остаци хране .
Завод за јавно здравље „Тимок“ у Зајечару ради комплетну микробиолошку дијагностику на присуство салмонела.
Након потврде о присуству Салмонеле, терапијски третман је у консултацији са лекаром клиничарем. Излучивање салмонела траје различито дуго, па некада примена антибиотске терапије продужава клицоноштво
Неопходно је истаћи, да храна коју конзумирамо сваког дана буде термички и хигијенски добро обрађена. Свеже воће и поврће добро опрано водом. Mесо и храна животињског порекла термички добро обрађени и сервирани у посуђу и прибору које је третирано на правилан хигијенско – санитарни начин, тј. добро опрани водом и хемијским средствима за чишење посуђа и прибора (детерџенти).
У циљу превенције настајања ових инфекција у летњем периоду, обављају се редовни санитарни прегледи свих особа које учествују у припреми и дистрибуцији животних намирница два пута годишње.

________________________________________________________________________________________________

Lečenje kandidijaze pravilnom ishranom


beliLuk2018

 

Novija naučna istraživanja pokazuju da se Candida albicans i nekoliko drugih njoj srodnih gljivica ubrzano šire i razmnožavaju naročito kod onih ljudi koji imaju probleme sa digestivnim i drugim metaboličkim neuravnoteženostima, te je značaj pravilne ishrane u lečenju kandidijaze i nekih drugih gljivičnih oboljenja zaista velik. U sledećem iscrpnom tekstu možete pronaći veliki broj saveta koji se tiču kandidijaze.

 Više

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________

Оbеlеžаvаnjе Svеtsкоg dаnа bоrbе prоtiv Hepatitis-a

hepatitis2018Svаке gоdinе, 28. јulа, оbеlеžаvа sе Dаn bоrbе prоtiv Hepatitis-a. Оbеlеžаvаnjе оvоg dаnа imа zа cilj dа sе pоvеćајu svеst i sаznаnjа о оvim infекciјаmа. Virusni hepatitisi su upalni prоcеsi nа јеtri uzrокоvаni rаzličitim vrstаmа virusа. Prеmа vrsti virusа којi ih izаzivајu, pоznаtо је pеt grupа оbоljеnjа оznаčеnih као A, B, C, D i E.
Hepatitisi A i E nаstајu unоšеnjеm hrаnе i vоdе, коntаminirаnim virusimа А i Е i prеdstаvljајu gаstrоintеstinаlnе (crеvnе) infекciје. Hepatitisi B, C i D pripаdајu grupi pаrеntеrаlnih infекciја ili infекciја које sе prеnоsе коntакtоm sа tеlеsnim tеčnоstimа inficirаnе оsоbе. Nајvеći riziк zа prеnоšеnjе оvе infекciје, zbоg vеliке коncеntrаciје virusа, prеdstаvljа коntакt sа кrvlju inficirаnе оsоbе, mаdа sе virus nаlаzi i u оstаlim ljudsкim sекrеtimа i екsкrеtimа. Hepatitis B i C čеstо pоprimајu hrоnični tок, štо nеrеtко dоvоdi dо коmpliкаciја, као štо su cirоzа јеtrе i hеpаtоcеlulаrni каrcinоm јеtrе (HCC). Smаtrа dа sе dа dо оvih коmpliкаciја dоlаzi коd 25% оd uкupnо inficirаnih оsоbа, а tо bi mоglо dа sе izbеgnе rаnim оtкrivаnjеm infекciје i rаnоm primеnоm оdgоvаrајućе tеrаpiје. Оnо štо оlакšаvа nаstаnак hrоničnе fоrmе bоlеsti, јеstе tо štо акutnа fоrmа mоžе dа prоtекnе sа оgrаničеnim ili аtipičnim simptоmimа, а vrlо čеstо i bеz iкакvih simptоmа. Simptоmi hepatitisa su: žutа коžа i bеоnjаčе, tаmnа mокrаćа, bleda stolica, visoka temperatura, екstrеmni umоr, mučninа, pоvrаćаnjе i bоl u stоmакu.

Опширније: Оbеlеžаvаnjе Svеtsкоg dаnа bоrbе prоtiv Hepatitis-a

ЛЕТО, СУНЦЕ, КУПАЊЕ И ЗДРАВЉЕ

bazen180601Хигијена спорта и телесне културе обухватају хигијену објеката и површина на којима се одвија спортска и физичка активност. Физичка култура обухвата све делатности на јачању здравља и телесне отпорности организма. За јачање организма потребно је свакодневно радити јутарње вежбе (разгибавање тела, вежбе дисања и тд.), нарочито уз комбинацију пливања и купања у води како у базенима тако и на отвореним водама-плаже. Базенска вoда је вода у базену у ком људи обављају рекреацију и спортске активности, која потиче из јавног водоводног система или из природног извора или бунара и испуњава услове у погледу здравствене исправности без обзира на то да ли поседује медицинске и терапеутске индикације.
Завод за јавно здравље „Тимок“ Зајечар, за време лета у сезони купања, врши узорковање и лабораторијске анализе микробиолошких, физичких и хемијских параметара у води за купање из затворених и отворених јавних базена на територији Борског и Зајечарског округа. Контрола базенске воде врши се на основу Правилника о здравственој исправности базенске воде (Сл.Гласник РС, бр. 30/2017 и 97/2017) и то :
- једном недељно, током купалишне сезоне, на отвореним базенима, врши се узорковање и анализа воде за купање у Бору, Зајечару, Сокобањи - из комплекса базена Аква парк „Подина“, Књажевцу и Неготину.
- једном недељно врши се узорковање воде из затворених базена у Бору, Мајданпеку и Кладову (на „Караташу“),
- два до три пута месечно врши се узорковање воде из затворених базена у Доњем Милановцу, у оквиру хотела „Лепенски вир “, Специјална болници за рехабилитацију „Гамзиград“ у Гамзиградској бања, комплекса ПРСЦ „ТА Балашевић“ на Ртњу, „Сокотерме“ у Сокобањи, као и базена у хотелу „Језеро“ на Борском језеру и Брестовачкој бањи.

Опширније: ЛЕТО, СУНЦЕ, КУПАЊЕ И ЗДРАВЉЕ