Free Joomla Templates by FatCow Coupon

ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ

vrsnjackoNasilje2018По свему судећи, насиље у школама је ендемска појава, позната свакоме ко се школовао. Испољавајући се у веома разноврсним облицима и интензитетима, оно обично постане социјално видљиво тек када појединачни инциденти задобију медијску пажњу. Насиље је сваки облик понашања које за последицу има стварно или могуће угрожавање здравља, развоја и достојанства детета, односно ученика. Уколико се насиље дешава међу децом истог или сличног узраста, реч је о вршњачком насиљу, а када оно траје дуже и врши се од стране јачег, говоримо о вршњачком злостављању.
Насиље се одражава на целокупни развој и живот детета, без обзира на облик и место дешавања. У данашњим условима тешко је предвидети када и где ће се насиље догодити, ко су могући учесници и какве ће бити последице. Приоритетни задаци установа које се баве образовањем и васпитањем деце и младих су да утичу на формирање ставова о неприхватљивости оваквог вида понашања, као и развијање толеранције, разумевања и прихватања различитости.
Живимо у времену честих манифестација вршњачког насиља, без обзира да ли се ради о: физичком, вербалном, социјалном или сексуалном насиљу.

-вербално – као што су: претње, ругање, добацивање, задиркивање,вређање;
-физичко – као што је: ударање, штипање, гурање, уништавање и крађа ствари;
-социјално – када се настоји наштетити појединцу задајући му неугодности
и рушећи углед у околини, нпр. оговарањем, игнорисањем, сплеткарењем;
-психолошко – као што су: претећи погледи, коментари, исмевање.

Како сазнати да ли је моје дете жртва насиља?
Прво: Морате често разговарати с вашим дететом о школи. Успостављање свакодневног односа помаже у очувању комуникације и на тај начин даје осећај повезаности с проживљеним догађајима вашег детета.
Друго:Уколико добијете обавештење из школе да је ваше дете малтретирано од стране других ученика, схватите то озбиљно.
Шта родитељи могу учинити?

Опширније: ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ

31. јануар 2018. – НАЦИОНАЛНИ ДАН БЕЗ ДУВАНА

duvanskidim2018У Србији се већ дуже од 20 година сваког 31. јануара обележава Национални дан без дувана. Активности у оквиру обележавања Националног дана без дувана упозоравају јавност на штетне ефекте употребе дувана као и излагања дуванском диму. Ове године, Национални дан без дувана се обележава под слоганом „Одрасли пуше и мене гуше”.
У свету тренутно има више од једне милијарде пушача, од који 80% живи у земљама ниског и средњег прихода. Светска здравствена организација указује на то да више од 7 милиона људи сваке године умире због коришћења дувана, од чега је 890 000 смртних случајева повезано са изложеношћу дуванском диму, а не директном употребом дувана.
Дуван је претња за сваку особу, без обзира на пол, старост, расу, културни или образовни ниво. Он доводи до патње, болести и смрти, и осиромашује породице. Употреба дувана има огромну цену за националну економију због пораста трошкова за здравствену заштиту и смањења продуктивности рада. Он појачава неједнакост у здрављу и погоршава сиромаштво, јер најсиромашнији људи троше мање на основне потребе као што је храна, образовање и здравствена заштита.
Овогодишњи слоган Националног дана без дувана „Одрасли пуше и мене гуше” посебно наглашава опасности којима су млади изложени удисањем дуванског дима из окружења.
Изложеност дуванском диму узрокује бројне озбиљне болести, као што су рак плућа, инфаркт миокарда, мождани удар, срчана смрт, настанак и погоршање астме и других обољења дисајних органа.

Опширније: 31. јануар 2018. – НАЦИОНАЛНИ ДАН БЕЗ ДУВАНА

Šta je zvuk, a šta buka?

mb1700Zvuk je sastavni deo svakodnevnog života i deo čovekovog okruženja. Javlja se kao pratilac mnogih životnih aktivnosti i njegovo prisustvo je  evidentno gotovo u svim sferama ljudskog života. Zvuk spada u fizičke veličine, i praktično predstavlja mehanički talas koji nastaje oscilovanjem nekog izvora, pri čemu se u okolini tog izvora menja pritisak sredine. Promena tog  pritiska omogućava da se zvučni talas širi u prostoru.

Ljudsko uvo čuje zvuk u rasponu od  16 Hz do 20 kHz. Zvuk  frekvencije niže od 16 Hz naziva se infrazvuk, a zvuk frekvencije više od 20 kHz je ultrazvuk. Ako je frekvencija viša od 1 GHz radi se o hiperzvuku.

Primarni prijemnik zvučnih signala je ljudsko uho. Čovek sluhom dobija 86% svih infromacija. Organ sluha je stalno aktivan - organ sluha nikad ne spava.

U savremenim društvima zvuk nas često  uznemirava: mnogi zvuci su neprijatni ili neželjeni. Svaki neželjen ili štetan zvuk naziva se buka.

U kojoj meri nas neki zvuk uznemirava često zavisi ne samo od prirode zvuka, nego i od našeg stava prema njemu (očigledan primer muzika). Zvuk ne mora biti glasan da bi nas uznemiravao (pod koji škripi, oštećenja na tonskim zapisima, “nemilosrdno” kapljanje vode i sl.). Nepoželjnost i neprijatnost su često u funkciji vremena kada se zvuk pojavljuje (noć ili dan). 

Опширније: Šta je zvuk, a šta buka?

Родно засновано насиље

o WOMEN VIOLENCE facebookРодно засновано насиље обухвата широк спектар различитих форми понашања, базирано на родном обележју, усмерено према женама и девојчицама у различитим периодима њихових живота. Родно засновано насиље произилази из неравнотеже моћи између жена и мушкараца што доводи до дискриминације жена, како унутар породице тако и у оквиру друштва. Родно засновано насиље условљено је друштвеним контекстом на више начина. Пре свега оно је детерминисано структурним и културним чиниоцима који обликују родне односе у породици, заједници и друштву. Карактер родних односа, степен и природа родних неједнакости, представљају контекст у коме се успостављају интимни породични и партнерски односи, утемељени на одговарајућим односима моћи и родним улогама. Насиље над женама у значајној мери нарушава и онемогућава жене да уживају своја људска права, посебно права на: живот, безбедност, слободу, здравље, достојанство и физички и психички интегритет.
Према доступним подацима о кретању и обележјима насиља у Републици Србији, у оквиру насиља у породици и партнерским односима, најчешће жртве су особе женског пола, различите животне доби и породичног статуса, а најчешћи починиоци су лица мушког пола – актуелни и бивши брачни и/или ванбрачни партнери или други мушки чланови породице. Родно засновано насиље дешава се у свим социоекономским групама и готово свим културама. Међутим, треба истаћи, да су већем ризику посебно изложене жене које припадају већ дискриминисаним групама као што су жене са инвалидитетом, девојчице/адолесценткиње, жене избеглице, психички измењене жене, жене смештене у институцијама, жене на селу, жене другачије сексуалне оријентације, жене са ХИВ/АИДС-ом, зависнице и старије жене.

Опширније: Родно засновано насиље