Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Недеља превенције повреда у саобраћају, 22–28.4.2014. године

Недеља превенције повреда у саобраћају обележава се сваке године последње недеље априла. Ове године у нашој земљи обележава се други пут по реду недеља са циљем подизања свести о значају превенције повређивања у саобраћају и унапређењу система безбедности саобраћаја .


Подаци Аналитичке студије „Здравље становника Србије 1997–2007" Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут" показују да се у нашој земљи у просеку годишње догоди више од 60.000 саобраћајних незгода у којима 800 лица изгуби живот, као и да је највише страдалих у старосној доби од 18 до 25 година, док су деца најрањивија категорија и представљају 10 одсто свих страдалих учесника у саобраћају. Прецизан податак о броју незгода није доступан из разлога непотпуне евиденције у првој деценији посматраног периода. Из тих разлога, у последњој деценији у Републици Србији је покренут низ активности у циљу унапређења система безбедности саобраћаја.
Према подацима Агенције за безбедност саобраћаја у току 2012. године на нашим путевима догодило се 38.000 саобраћајних незгода у којима су погинула 684 лица, док је повређено преко 18.000 лица.
У протеклим годинама донесено је више значајних међународних и домаћих закона, прописа и докумената из ове области (Закон о безбедности саобраћаја, Европска повеља о безбедности саобраћаја на путевима, Светска здравствена организација и Комисија Уједињених нација за безбедност на путевима прогласиле су Декаду акције за безбедност на путевима 2011–2020).
Обележавање ове недеље треба да допринесе постизању циља из Декаде акција за безбедност саобраћаја на путевима 2011–2020., а то је да се стабилизује и смањи број саобраћајних несрећа са смртним исходом. Процењује се да би се 5 милиона живота сачувало на светским путевима током Декаде. У циљу ефикасне имплементације Декаде акције за безбедност саобраћаја неопходна је реализација активности од стране свих учесника на глобалном, регионалном и националном нивоу, усмерена на кључне факторе побољшања свеокупне безбедности саобраћајне безбедности – понашање учесника, возила и инфраструктура.
Усвајањем Закона о безбедности саобраћаја на путевима направљен је велики корак ка унапређењу система безбедности саобраћаја и смањењу свих последица саобраћајних незгода. Највећи ефекат примене Закона јесте смањење броја погинулих и повређених лица, односно 180 људских живота је спашено од усвајања закона.
У циљу смањења стопе повређивања, инвалидитета и смртности као последице саобраћајних несрећа, Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут", у оквиру овогодишње Недеље превенције повреда у саобраћају одржао је 23. априла 2014 године стручни семинар под називом „Превенција повреда код деце у саобраћају у Републици Србији". На семинару је наглашен значај превенције повреда код деце у саобраћају, спровођење превентивних активности и кампања за безбедност у саобраћају, као и улога здравственог сектора у превенцији саобраћајног трауматизма.