Free Joomla Templates by FatCow Coupon

ЛЕТО, СУНЦЕ, КУПАЊЕ И ЗДРАВЉЕ

bazen180601Хигијена спорта и телесне културе обухватају хигијену објеката и површина на којима се одвија спортска и физичка активност. Физичка култура обухвата све делатности на јачању здравља и телесне отпорности организма. За јачање организма потребно је свакодневно радити јутарње вежбе (разгибавање тела, вежбе дисања и тд.), нарочито уз комбинацију пливања и купања у води како у базенима тако и на отвореним водама-плаже. Базенска вoда је вода у базену у ком људи обављају рекреацију и спортске активности, која потиче из јавног водоводног система или из природног извора или бунара и испуњава услове у погледу здравствене исправности без обзира на то да ли поседује медицинске и терапеутске индикације.
Завод за јавно здравље „Тимок“ Зајечар, за време лета у сезони купања, врши узорковање и лабораторијске анализе микробиолошких, физичких и хемијских параметара у води за купање из затворених и отворених јавних базена на територији Борског и Зајечарског округа. Контрола базенске воде врши се на основу Правилника о здравственој исправности базенске воде (Сл.Гласник РС, бр. 30/2017 и 97/2017) и то :
- једном недељно, током купалишне сезоне, на отвореним базенима, врши се узорковање и анализа воде за купање у Бору, Зајечару, Сокобањи - из комплекса базена Аква парк „Подина“, Књажевцу и Неготину.
- једном недељно врши се узорковање воде из затворених базена у Бору, Мајданпеку и Кладову (на „Караташу“),
- два до три пута месечно врши се узорковање воде из затворених базена у Доњем Милановцу, у оквиру хотела „Лепенски вир “, Специјална болници за рехабилитацију „Гамзиград“ у Гамзиградској бања, комплекса ПРСЦ „ТА Балашевић“ на Ртњу, „Сокотерме“ у Сокобањи, као и базена у хотелу „Језеро“ на Борском језеру и Брестовачкој бањи.


bazen180602- Редовним обиласком базена утврђено је да су обезбеђени сви хигијенски услови које треба да испуњавају ови јавни објекти, вода се редовно пречишћава и хлорише и о томе води редовна евиденција.
Препорука превентивних хигијенских мера код коришћења базена:
- коришћење дезо-баријера код уласка на базен,
- туширање пре уласка и након изласка из базена,
- коришћење здравствено исправне воде за пиће,
- коришћење чисте одеће на базену (купаћи костими, фротири и др.) и
- обавезно коришћење гардероба и тоалета.
Такође, обавезно је избегавање коришћења базена у случају постојања акутних респираторних, уринарних и дигестивних обољења, обољења коже и слузокоже, као и у периоду реконвалесценције, тј. опоравка од наведених обољења - 2 недеље након престанка свих симптома болести.

Осим тога, избегавање роњења и скакања, као и седења на површинама непосредно око базена значајно доприноси смањењу ризика од инфекција, али и повреда.

Извор; www.zdravlje.org.rs).
Стручна служба Центра за хигијену и хуману екологију даје предлог мера у случају појаве неисправних узорака воде за купање како би се отклонио ризик по здравље купача.