Free Joomla Templates by FatCow Coupon

ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ

vrsnjackoNasilje2018По свему судећи, насиље у школама је ендемска појава, позната свакоме ко се школовао. Испољавајући се у веома разноврсним облицима и интензитетима, оно обично постане социјално видљиво тек када појединачни инциденти задобију медијску пажњу. Насиље је сваки облик понашања које за последицу има стварно или могуће угрожавање здравља, развоја и достојанства детета, односно ученика. Уколико се насиље дешава међу децом истог или сличног узраста, реч је о вршњачком насиљу, а када оно траје дуже и врши се од стране јачег, говоримо о вршњачком злостављању.
Насиље се одражава на целокупни развој и живот детета, без обзира на облик и место дешавања. У данашњим условима тешко је предвидети када и где ће се насиље догодити, ко су могући учесници и какве ће бити последице. Приоритетни задаци установа које се баве образовањем и васпитањем деце и младих су да утичу на формирање ставова о неприхватљивости оваквог вида понашања, као и развијање толеранције, разумевања и прихватања различитости.
Живимо у времену честих манифестација вршњачког насиља, без обзира да ли се ради о: физичком, вербалном, социјалном или сексуалном насиљу.

-вербално – као што су: претње, ругање, добацивање, задиркивање,вређање;
-физичко – као што је: ударање, штипање, гурање, уништавање и крађа ствари;
-социјално – када се настоји наштетити појединцу задајући му неугодности
и рушећи углед у околини, нпр. оговарањем, игнорисањем, сплеткарењем;
-психолошко – као што су: претећи погледи, коментари, исмевање.

Како сазнати да ли је моје дете жртва насиља?
Прво: Морате често разговарати с вашим дететом о школи. Успостављање свакодневног односа помаже у очувању комуникације и на тај начин даје осећај повезаности с проживљеним догађајима вашег детета.
Друго:Уколико добијете обавештење из школе да је ваше дете малтретирано од стране других ученика, схватите то озбиљно.
Шта родитељи могу учинити?


vrsnjackoNasilje201802Уколико сумњате или је очигледно да је ваше дете жртва насиља других ученика, а школа вас још није информисала о ситуацији, тада је важно одмах контактирати школу. Родитељи имају право очекивати од школе да проблем озбиљно размотри и истражи чињенице о том случају.
Кораци које можете предузети
Помогните свом детету да ојача самопоуздање, нпр.стимулишући развој било ког талента или позитивне карактеристике.
Помогните свом детету при укључивању у групу деце истог узраста (који су по могућности у истом разреду у школи).
Охрабрите своје дете у контактима с пријатељски расположеним ученицима из истог или суседног разреда (и можда их позовите у свој дом).
Насиље у школи није...
• једнократни инцидент који се неће поновити;
• пријатељска размирица или неспоразум;
• ненамерно наношење бола.
Последице насиља
• Чак 7% деце остаје код куће, бар једном месечно, због злостављања у школи!
• Жртве насиља трпе изолованост од вршњака, јер се они не желе дружити с онима који су неомиљени и злостављани, због страха да би се исто могло догодити и њима.
• Изложеност насиљу у школи води до ниског самопоштовања и депресије, а ти се проблеми могу наставити и у одраслом добу.
• Чак 60% оних који су у школском добу процењени као насилници до 24. године је имало бар једно криминално дело.
Насиље оставља последице на оне који трпе насиље, али и на оне који се понашају насилно. Оставља последице и на оне који то насиље посматрају, јер могу да се навикну на насиље, да им оно постане нормално и да се и сами нађу у ситуацији да га трпе или да насиљем решавају своје проблеме.
Деца која су изложена насиљу често су физички повређена, постају плашљива, не иде им се у школу, слабије уче, тужна су, нису расположена за дружење, а понекад и она постају насилна. Ако овакво стање траје дуже, и ако се том детету не помогне, то може заувек да обележи личност детета које трпи насиље.
Кључне ставке програма превенције насиља
Повећати свесност и знање о проблемима насиља као и рушити митове о узроцима насиља.
Активно укључити наставнике и родитеље.
Развијте јасна правила против насиља.

Студије показују да се раном интервенцијом у правцу унапређивања социјалних и емоционалних компетенција може превентивно деловати на појаву насилног понашања међу ученицима, а самим тим и утицати на смањење непожељних понашања у каснијем животу. Тако да, многи од програма који се примењују за превенцију вршњачког насиља у школама широм света обухватају активности којима се унапређују социјалне и емоционалне компетенције код деце. Основу за социјално компетентно понашање чине специфична понашања којима се остварују важни социјални исходи за појединца, као што су вршњачка прихваћеност, пријатељство, прихваћеност од наставника и родитеља, школско прилагођавање, итд.

Саветовалиште за младе, у склопу Одсека за промоцију здравља Завода за јавно здравље “Тимок”, бави се између осталог и превенцијом и сузбијањем вршњачког насиља кроз програм превенције вршњачког насиља (едукације, радионице, трибине, предавања) за ученике свих основних школа зајечарског и борског округа.