Free Joomla Templates by FatCow Coupon

ПОНАШАЊЕ - СТИЛ ЖИВОТА КАО РИЗИК ЗА РАЗВОЈ БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ КОД МЛАДИХ

sz2001Времена су се променила, а заједно са њима и навике деце и родитеља. Дефинитивно је иза нас оно доба када су се деца играла напољу све док не падне мрак, а кликере и друга некадашња блага дечјег света заменили су таблети и паметни телефони. Ипак оно што не би требало да буде различито у односу на раније јесте да је задатак родитеља да своје дете изведу на прави пут и да учине да оно једног дана буде добар, зрео и одговоран човек или жена, заједно са свим што то подразумева.
Понашање је уочљива, вољна или невољна, свесна или несвесна, активност, видљива за околину. Обликовано је нашим жељама, осећањима, ставовима, навикама…
Правилан развој подразумева и достизање зрелог, одговорног понашања, са капацитетима за адекватну процену последица и развијањем осећања самопоштовања и поштовања других људи.
Породица има доминантан утицај у процесу васпитања и преношења образаца понашања. Родитељи могу да утичу на формирање ставова код деце: позитивно или негативно, што зависи од ставова, постојећих навика, усвојених образаца понашања које имају сами родитељи али и периода детињства или одрастања детета и времена које се одваја за васпитање деце.
Највећи ризик од развоја болести зависности долази из породица где у предходним генерацијама постоји проблем који је често занемарен. Емоционални проблеми сматрају се најчешћим узроцима адолесцентног опредељивања за употребу дрога, која у тим случајевима представља средство којим се регулишу негативна емоционална стања, када не постоје изграђени здравији обрасци за преовладавање стресних ситуација.

Опширније: ПОНАШАЊЕ - СТИЛ ЖИВОТА КАО РИЗИК ЗА РАЗВОЈ БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ КОД МЛАДИХ

ПОЧЕЛА СЕЗОНА МЕРЕЊА АЛЕРГЕНОГ ПОЛЕНА

polen2001Квалитативно и квантитативно одређивање алергеног полена у ваздуху у Државној мрежи за праћење квалитета ваздуха почело је 3.2.2020.год. Завод за јавно здравље „Тимок“ у Зајечару започео је сезону мерења на територији Општине Сокобања. Ово је једно од мерних места у Државној мрежи, успостављено 2015. год.
Концентрација алергених полена у ваздуху мери се више од 20 година у Европи уређајима тзв. "клопкама" за полен. Једно мерно место репрезентује територију од 30 до 50 км у пречнику, у зависности од орографије терена. Данас, у земљама Европске уније постоје веома разгранате мреже станица за праћење концентрације полена.

Временски период током којег се врши континуирано узимање узорака дефинисано је од стране Међународног удружења за аеробиологију (IAA). У климатским условима наше земље овај период започиње око 1. фебруара (време почетка цветања леске и јове) и траје до првих дана новембра (завршетак цветања пелина и амброзије). Почетак и завршетак полинације могу из године у годину знатно да колебају, зависно од временских прилика.

Данас се врши идентификација полена за 24 биљне врсте (леска, јова, тисе и чемпреси, брест, топола, јавор, врба, јасен, бреза, граб, платан, орах, храст, бор, конопља траве, липа, боквица, киселица, коприве, штирови, пелин, амброзија).

Опширније: ПОЧЕЛА СЕЗОНА МЕРЕЊА АЛЕРГЕНОГ ПОЛЕНА

POSLEDNJI POZDRAV MARINI

Marina Vojnovic in memoriamPOSLEDNJI POZDRAV MARINI
Opraštamo se od nama drage osobe, koleginice, drugarice, prijateljice, saradnice.
Tužna vest, dana 27. januara oko 16h, pronela se medju zaposlenima u ZJZ Timok u Zaječaru: NAPUSTILA NAS JE MARINA !
Šok i neverica za sve sa pitanjem, kako? Do pre sat vremena bila je na poslu, završavala redovne dnevne poslove.
Uvek predana i odgovorna prema poslu do poslednjeg dana i časa - to je bila naša Marina. Uspešno je obavljala svoju profesionalnu obavezu na poslovima Promocije zdravlja u ZJZ Timok, za dobrobit čitave zajednice. Krasila je hrabrost, odlučnost i dostojanstven stav prema svemu. Hvatala se u koštac sa najtežim izazovima, a to mogu samo Veliki.
Tvojim odlaskom ostaće duboka praznina u našim srcima koja nikad neće biti popunjena. Boleće dugo uspomene i što ćeš svuda da nam fališ i nedostaješ.
Biće potrebno dosta vremena da prihvatimo to da ne čujemo tvoj glas, da te ne vidimo u Zavodu, na svom radnom mestu, medju kolegama.
Čuvaćemo sećanje na tebe uz prepričavanje zajedničkih trenutaka provedenih s tobom.Zauvek ćeš biti u našim srcima.
Naša draga Marina pronašla je mesto gde ništa ne boli, medju zvezdama.
Počivaj u miru i neka te Andjeli čuvaju.

______________________________________________________________________________________________

 

31. јануар - НAЦИОНАЛНИ ДАН БЕЗ ДУВАНА Живот без дувана – за бољу будућност нових генерација“

sdbdd2001

 

 

Живот без дувана – за бољу будућност нових генерација“

У Србији се 31. јануара под слоганом „Живот без дувана – за бољу будућност нових генерација“обележава Национални дан без дувана. Активности у оквиру обележавања Националног дана без дувана упозоравају јавност на штетне ефекте употребе дувана као и последице излагања дуванском диму. Више=>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________

Kvаlitеt vаzduhа - Zdravstvene preporuke za stanovništvo

zagadjenjeVazduha20200120Zavod zа јаvnо zdrаvljе „Timok“ Zaječar аpеluјe dа nеmа pоtrеbе zа pаniкоm, vеć uкаzuјe nа znаčај primеnе nаvеdеnih mеrа zаštitе u uslоvimа аеrоzаgаđеnjа.
Uzrоci аеrоzаgаđеnjа su individualna kućnalоžištа, grејаnjе nа fоsilnа gоrivа, vеliкi brој mоtоrnih vоzilа, sаgоrеvаnjе lignitа nisкоg кvаlitеtа, nееfiкаsnе tеhnоlоgiје sаgоrеvаnjа fоsilnih gоrivа, kao i sagorevanje raznih otpadnih materija koje nisu predviđene za tu namenu, nеаdекvаtnо оdržаvаnjе industriјsкih pоstrојеnjа i dr.
U danima sa visokim koncentracijama štetnih čestica i gasova, smanjiti kretanje i boravak napolju, posebno u jutarnjim i večernjim satima kada je koncentracija zagađujućih materija u vazduhu najveća;
Pri boravku na otvorenom koristiti zaštitu u vidu zaštitnih maski ili priručnih sredstava (šal, maramica i sl.) kako bi se bar delimično ublažio štetni uticaj većih lebdećih čestica i čađi.
Rizičnim grupama stanovništva kao što su hronični bolesnici (plućni, srčani), bolesnici skloni alergijama, starija populacija, mala deca, trudnice, ali i zdravim osobama preporučuje se da što više vremena provode na svežem zraku (planine i izletišta).
Каdа је u pitаnju zdrаvа pоpulаciја, prеpоručuје sе dа sе u dаnimа sа pоvеćаnim stеpеnоm zаgаđеnjа fizičка акtivnоst nе оbаvljа nа оtvоrеnоm prоstоru. Fizičkе аktivnоsti, pоput spоrtskih trеningа rеаlizоvаti u zаtvоrеnim, zа tо prоpisаnim prоstоrimа;
Smanjiti provetravanje prostorija do promene vremenskih prilika;

_______________________________________________________________________________________________