Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Финансијски извештај

дневни финансијски извештај за подрачун 840-250661-89

За дан: 21.09.2021

  A B C D E F
1            
2    
3   1 Stanje prethodnog dana   2,026,746.06 din
4   2 Priliv od RFZO   0.00 din
5   3 Priliv od Min. Zdravlja RS   0.00 din
6   4 Ostale uplate   0.00 din
7   5 Ostale isplate   183,056.80 din
8   UKUPNO   1,843,689.26 din
9            
10            
11      
12   R.B. VRSTA OBAVEZE BUDŽETSKA SR. SOPSTVENA SR.  
13   1 Odnosi sa javnošću   10,911.00  
14   2 Pranje veša   9,770.00  
15   3 Troškovi osiguranja   28,827.00  
16   4 Usluge komunikacije   9,532.00  
17   5 Ostale pravne usluge   18,000.00  
18   6 Republičke kazne   5,000.00  
19   7 Jubilarne nagrade   197,398.22  
20   8 Medicinski i laboratorijski materijal 183,056.80    
21   UKUPNO 183,056.80 279,438.22  
22       462,495.02  
23            
24            
25   R.B. NAZIV DOBAVLJAČA BUDŽETSKA SR. SOPSTVENA SR.  
26   1 Milenijum doo   10,911.00  
27   2 Parižanka - servis za pranje veša   9,770.00  
28   3 DDOR Novi Sad   28,827.00  
29   4 JP Pošte Srbije   9,532.00  
30   5 Advokat M. Ivanović   18,000.00  
31   6 Isplata jubilarnih nagrada zaposlenima   197,398.22  
32   7 Budžet Republike Srbije   5,000.00  
33   8 Superlab doo 120,490.80    
34   9 Yunicum doo 27,600.00    
35   10 Beohem-3 doo 3,960.00    
36   11 Tren doo 31,006.00    
37   UKUPNO 183,056.80 279,438.22  
38       462,495.02  

Izvestaj 22.09.2021