Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Финансијски извештај

дневни финансијски извештај за подрачун 840-250661-89

За дан: 17.01.2022

  A B C D E F
1            
2   1 Stanje prethodnog dana   2,673,947.90 din
3   2 Priliv od RFZO   0.00 din
4   3 Priliv od Min. Zdravlja RS   0.00 din
5   4 Ostale uplate   0.00 din
6   5 Ostale isplate   0.00 din
7   UKUPNO   2,673,947.90 din
8            
9      
10   R.B. VRSTA OBAVEZE BUDŽETSKA SR. SOPSTVENA SR.  
11   1 Reprezentacija - dobra   96,770.00  
12   2 Ostale spec usluge - akreditacija   30,000.00  
13   3 Ostale pravne usluge   9,000.00  
14   4 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposl.   39,000.00  
15   UKUPNO 0.00 174,770.00  
16       174,770.00  
17            
18   R.B. NAZIV DOBAVLJAČA BUDŽETSKA SR. SOPSTVENA SR.  
19   1 La Dolče Vita 019   96,000.00  
20   2 Akreditaciono Telo Srbije   30,000.00  
21   3 Advokat B. Đurić   9,000.00  
22   4 Slatka Kuća Tokos   770.00  
23   5 Fakultet Organizacionih Nauka Beogard   39,000.00  
24   UKUPNO 0.00 174,770.00  
25       174,770.00  

Izvestaj 18.01.2022