Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Финансијски извештаји

дневни финансијски извештај за подрачун 840-250661-89

датум: 18.07.19

  A B C D E
1          
2     datum izrade izvestaja 15.07.2019. godine    
3   Stanje sredstava na podracunu na dan 12.07.2019. godine 3,254,557.58 din
4   1 Stanje predhodnog dana 11.07.2019. godine 3,994,242.44 din
5   2 Priliv od RZZZO-a 0.00 din
6   3 Ostale uplate - Uplate Budzeta 0.00 din
7   4 Ostale uplate 3,250.00 din
8   5 Isplaceno dana 12.07.2019. godine 742,934.86 din
9   UKUPNO 3,254,557.58 din
10          
11          
12          
13   IZVRŠENA PLAĆANJA PREMA DOBAVLJAČIMA NA DAN 12.07.2019.
14   R.B. VRSTA OBAVEZE BUDŽETSKA SR. SOPSTVENA SR.
15   1 Ostale specijalizovane usluge   5,000.00
16   2 Kancelarijski materijal   22,388.40
17   3 Ostale usluge štampanja   135,720.00
18   4 Reprezentacija - usluge   15,340.00
19   5 Mehaničke popravke   11,450.00
20   6 Troškovi osiguranja   21,951.46
21   7 Ostale opšte usluge   15,000.00
22   8 Ostale pravne usluge   30,000.00
23   9 Pranje veša   10,520.00
24   10 Odnosi s javnošću   110,000.00
25   11 Troškovi bankarskih usluga   97.00
26   12 Oprema za domaćinstvo   26,590.50
27   13 Ostalo - prelazni račun   3,330.00
28   14 Medicinski i laboratorijski materijal 623,562.22  
29   15 Materijal za održavanje higijene 5,529.60  
30   16 Izdaci za gorivo 113,843.04  
31   UKUPNO 742,934.86 407,387.36
32       1,150,322.22
33          
34          
35   R.B. NAZIV DOBAVLJAČA BUDŽETSKA SR. SOPSTVENA SR.
36   1 Institut Dr Karajović   5,000.00
37   2 Plava Zvezda str   17,588.40
38   3 Happy Trend doo   140,520.00
39   4 Irish Pub sur   5,140.00
40   5 Auto Bane group doo   11,450.00
41   6 Beba M sur   10,200.00
42   7 Kompanija Dunav osiguranje   21,951.46
43   8 Poljopr. gazdinstvo LJ. Prvulović   15,000.00
44   9 Advokat G. Ljupković   30,000.00
45   10 Parižanka - servis za pranje veša   10,520.00
46   11 KPZ S. Mitrovica, Hotel Moravica   110,000.00
47   12 Ministarstvo finansija - reg. menice   97.00
48   13 Metalac Market   26,590.50
49   14 Prelazni račun - podizanje gotovine   3,330.00
50   15 Proanalitika doo 14,364.00  
51   16 Promedia doo 164,040.00  
52   17 Veterinary supply international doo 208,220.40  
53   18 MC-Latra doo 11,700.00  
54   19 Superlab doo 65,841.60  
55   20 Yunycom doo 148,824.22  
56   21 Eco-Trade doo 5,529.60  
57   22 Many Agrovet doo 10,572.00  
58   23 NIS - Jugopetrol 113,843.04  
59   UKUPNO 742,934.86 407,387.36
60       1,150,322.22

__________________________________________________________

12.07.2019. godine

11.07.2019. godine

10.07.2019. godine

09.07.2019. godine

08.07.2019. godine

05.07.2019. godine

04.07.2019. godine

03.07.2019. godine

02.07.2019. godine

01.07.2019. godine