Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Финансијски извештаји

дневни финансијски извештај за подрачун 840-250661-89

датум: 24.01.20

  A B C D E
1          
2     datum izrade izvestaja 20.01.2020. godine    
3   Stanje sredstava na podracunu na dan 16.01.2019. godine 1,388,990.93 din
4   1 Stanje predhodnog dana 15.01.2020. godine 1,388,990.93 din
5   2 Priliv od RZZZO-a 0.00 din
6   3 Ostale uplate - Uplate Budzeta 0.00 din
7   4 Ostale uplate 0.00 din
8   5 Isplaceno dana 16.01.2019. godine 0.00 din
9   UKUPNO 1,388,990.93 din
10          
11          
12          
13   IZVRŠENA PLAĆANJA PREMA DOBAVLJAČIMA NA DAN 17.01.2020.
14   R.B. VRSTA OBAVEZE BUDŽETSKA SR. SOPSTVENA SR.
15   UKUPNO 0.00 0.00
16       0.00
17          
18          
19   R.B. NAZIV DOBAVLJAČA BUDŽETSKA SR. SOPSTVENA SR.
20   UKUPNO 0.00 0.00
21       0.00

__________________________________________________________

17.01.2020. godine

16.01.2020. godine

15.01.2020. godine

14.01.2020. godine

13.01.2020. godine

10.01.2020. godine

09.01.2020. godine

08.01.2020. godine

06.01.2020. godine

03.01.2020. godine