Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Информације од јавног значаја

Финасијски план Завода за јавно здравље "Тимок" Зајечар за 2021.годину - корекција 2

Корекција број 1  плана набавке Завода за јавно здравље "Тимок" Зајечар за 2019.годину

Корекција број 2 финасијског плана Завода за јавно здравље "Тимок" Зајечар за 2019.годину

Завршни рачун за 2018. годину

Корекција број 1 финасијског плана Завода за јавно здравље "Тимок" Зајечар за 2019.годину

Финасијски план Завода за јавно здравље "Тимок" Зајечар за 2019.годину

План јавне набавке Завода за јавно здравље "Тимок" Зајечар за 2019. годину

Финасијски план Завода за јавно здравље "Тимок" Зајечар по изворима за 2018.годину корекција 2

Финасијски план Завода за јавно здравље "Тимок" Зајечар за 2018.годину

Финасијски план Завода за јавно здравље "Тимок" Зајечар по изворима за 2018.годину

План јавне набавке Завода за јавно здравље "Тимок" Зајечар за 2018. годину

Завршни рачун 2017. година

Финасијски план Завода за јавно здравље "Тимок" Зајечар за 2017.годину - корекција 4

Финасијски план Завода за јавно здравље "Тимок" Зајечар за 2017.годину - корекција 2

Завршни рачун 2016. година

Финасијски план Завода за јавно здравље "Тимок" Зајечар за 2017.годину - корекција 1

Финасијски план Завода за јавно здравље "Тимок" Зајечар за 2017.годину

Финасијски план Завода за јавно здравље "Тимок" Зајечар по изворима финасирања за 2017.годину

План јавне набавке Завода за јавно здравље "Тимок" Зајечар за 2017. годину

Финансијски план Завода за јавно здравље "ТИмок" Зајечар за 2016. годину

Завршни рачун 2015. година

Биланс стања на дан 31.12.2012. године

Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2012. године до 31.12.2012. године

Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.2012. године до 31.12.2012. године

Извештај о новчаним токовима од 01.01.2012. године до 31.12.2012. године

Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2012. године до 31.12.2012. године

Финансијски план Завода за јавно здравље "Тимок" Зајечар за 2013. годину 

Кориговани финансијски план Завода за јавно здравље "Тимок" Зајечар за 2013. годину

Финансијски плана Завода за јавно здравље "Тимок" Зајечар за 2014. годину

План набавке Завода за јавно здравље "Тимок" Зајечар за 2014. годину

Koриговани финансијски план Завода за јавно здравље "Тимок" Зајечар за 2014. годину 

Биланс стања на дан 31.12.2013. године

Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2013. године до 31.12.2013. године

Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.2013. године до 31.12.2013. године

Извештај о новчаним токовима од 01.01.2013. године до 31.12.2013. године

Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2013. године до 31.12.2013. године